[haiku-pl] Re: Sugestie tłumaczenia wyrażeń w systemie.

  • From: Artur Wyszyński <harakash@xxxxxxxxx>
  • To: haiku-pl@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 29 Feb 2012 20:15:18 +0100

Quit application = Zamknij aplikacje
Kill application = Zakończ aplikacje
Kill application jest czesto tlumaczone tak samo jak Force quit - Wymus zamkniecie

Other related posts: