[haiku-pl] Re: [haiku-pl] Sugestie tłumaczenia wyrażeń w systemie.

  • From: Grzegorz Dąbrowski <grzegorz.dabrowski@xxxxxxxxx>
  • To: haiku-pl@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 29 Feb 2012 18:59:03 +0100

2012/2/29  <hubertmh@xxxxxxxxxx>:
> Heja.
>
> Po krótkim zastanowieniu się stwierdziłem, żeby pewne dwa wyrazy zgrabnie na 
> polski przetłumaczyć w ten sposób:
>
> Quit application = Zamknij aplikacje
> Kill application = Zakończ aplikacje

Chyba trzeba odmieniać "aplikację", bo aplikacje to liczba mnoga, tak?

-- 
Grzegorz Dąbrowski

Other related posts: