[geoteach] Re: [geoteach] Re: [geoteach] Re: ÃÃ ÃÃÃÃÃ ÃÃÃÃ

  • From: "efrat" <efsh61@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 7 Jan 2005 11:55:05 +0200

××××× ×××× ××. ××× ××' ××× ×××××× ×××××××××, 
×× ××××× ×××××× ×× ×××××× ×××× 
××××××××× . ×× ××× ×××× ×××××× ××××× . ××××× 
×× - ×××× ××××
----- Original Message ----- 
From: "×××× ××××" <daliafe@xxxxxxxxxx>
To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Sunday, January 02, 2005 6:56 PM
Subject: [geoteach] Re: [geoteach] Re: ÃÃ ÃÃÃÃÃ ÃÃÃÃ


> ×× ××××,
> ××××× ××××× ××× ××××× ××××××. ××× ××× ×××× 
> ××××× ×××× ×××××××, ×××× ××××× 
> ×'
> ×× ××"× ×"×
> ×× ×××××
> ××××
> ----------------------------------------------------------------
> ×××× ××××
> ××××× ××××× ×××××× ××××××××××
> ×××× ×××××× ×××××× ×××××××
> ××××× ××-××, ××' ××××× ×××××× 2 ×××××××
> ××' 025603598  ×××: 02-5605396  ××××: 0506282237
> ×××"×: daliafe@xxxxxxxxxx
> www.education.gov.il/geographya
> ----- Original Message ----- 
> From: "shemer" <shemer@xxxxxxxxxxxx>
> To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
> Sent: Sunday, January 02, 2005 6:37 PM
> Subject: [geoteach] Re: ÃÃ ÃÃÃÃÃ ÃÃÃÃ
>
>
>> ××××× ××××,
>> ×× ×× ××××× ××××× ×××× ××
>> ×××××× ××××× ×'  -35 ××××××× ××××××× 
>> ×××××××××
>> ××××××× ×××××××
>> ××× ××××× ×8:45 - 10:25
>> ×× ××××× × 13:35 - 15:00
>> ×××××
>> ××× ××
>> ××"× ××××
>> ----- Original Message -----
>> From: "×××× ××××" <daliafe@xxxxxxxxxx>
>> To: "×××××" <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
>> Sent: Sunday, January 02, 2005 10:07 AM
>> Subject: [geoteach] ×× ××××× ××××
>>
>>
>>> ×××× ×××××,
>>> ×××× ×××× ×××××× ××××× ×××××××××× 
>>> ××××××, ×××× ××× ×× ××××××× ××××××××××
>> ××××××××××××× ××××, ××× ××× ×××××× ×××× 
>> ×××××××× ××××××× ×××× ××× ××××××
>> ×××× ××××××× ××××××× ××××××××× ×× ××××× 
>> ×××××× ×××××× ××××× ×× ×××××
>> ×××××××. ××××× ×× ×××××× ×××××× ××××××× 
>> ×××××××.
>>> ××××× ×××× ×××××××× ×××××× ××× ××××××. 
>>> ×××××××××× ×××× ××× ××××× ×××××
>> ××××××.
>>> ×××× ××××××, ×××××× ×× ×××× ×××××× ××××× 
>>> ×× ×××××× ××××××× ×××××××××
>> ×××××× ××××× ××× ×× ×× ××× ×××××× ×××××× 
>> ×××× ×××××. ×××××× ×××××× ××× ××
>> ××××× ×× ×××× ××× ×××× ××'×××××. ××× ××××× 
>> ×××××× ×××××× ××××× ×××××
>> ××××××××.
>>> ×××××
>>> ×××× ××××
>>> ----------------------------------------------------------------
>>> ×××× ××××
>>> ××××× ××××× ×××××× ××××××××××
>>> ×××× ×××××× ×××××× ×××××××
>>> ××××× ××-××, ××' ××××× ×××××× 2 ×××××××
>>> ××' 025603598  ×××: 02-5605396  ××××: 0506282237
>>> ×××"×: daliafe@xxxxxxxxxx
>>> www.education.gov.il/geographya
>>> ****************************
>>> ××× ×××××× ×××××××××× http://geography.boker.org.il
>>> ×××××× ××××× ×××× ×× ××× ×××××× ××× ××××× 
>>> ×××××× ×× ××××× ××
>>> ××× ×××× hannah@xxxxxxxxxxxx
>>> ****************************
>>
>> ****************************
>> ××× ×××××× ×××××××××× http://geography.boker.org.il
>> ×××××× ××××× ×××× ×× ××× ×××××× ××× ××××× 
>> ×××××× ×× ××××× ××
>> ××× ×××× hannah@xxxxxxxxxxxx
>> ****************************
>
> ****************************
>   http://geography.boker.org.il
>
>  hannah@xxxxxxxxxxxx
> **************************** 


****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: