[geoteach] Re: [geoteach] Re: [geoteach] Re: ÃÃ ÃÃÃÃÃ ÃÃÃÃ

 • From: "shemer" <shemer@xxxxxxxxxxxx>
 • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 2 Jan 2005 21:42:35 +0200

××××× ×××××× ××× ×××××
××××
×××
----- Original Message -----
From: "×××× ××××" <daliafe@xxxxxxxxxx>
To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Sunday, January 02, 2005 6:56 PM
Subject: [geoteach] Re: [geoteach] Re: ÃÃ ÃÃÃÃÃ ÃÃÃÃ


> ×× ××××,
> ××××× ××××× ××× ××××× ××××××. ××× ××× ×××× 
> ××××× ×××× ×××××××, ×××× ×××××
×'
> ×× ××"× ×"×
> ×× ×××××
> ××××
> ----------------------------------------------------------------
> ×××× ××××
> ××××× ××××× ×××××× ××××××××××
> ×××× ×××××× ×××××× ×××××××
> ××××× ××-××, ××' ××××× ×××××× 2 ×××××××
> ××' 025603598 ×××: 02-5605396 ××××: 0506282237
> ×××"×: daliafe@xxxxxxxxxx
> www.education.gov.il/geographya
> ----- Original Message -----
> From: "shemer" <shemer@xxxxxxxxxxxx>
> To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
> Sent: Sunday, January 02, 2005 6:37 PM
> Subject: [geoteach] Re: ÃÃ ÃÃÃÃÃ ÃÃÃÃ
>
>
> > ××××× ××××,
> > ×× ×× ××××× ××××× ×××× ××
> > ×××××× ××××× ×' -35 ××××××× ××××××× 
> > ×××××××××
> > ××××××× ×××××××
> > ××× ××××× ×8:45 - 10:25
> > ×× ××××× × 13:35 - 15:00
> > ×××××
> > ××× ××
> > ××"× ××××
> > ----- Original Message -----
> > From: "×××× ××××" <daliafe@xxxxxxxxxx>
> > To: "×××××" <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
> > Sent: Sunday, January 02, 2005 10:07 AM
> > Subject: [geoteach] ×× ××××× ××××
> >
> >
> >> ×××× ×××××,
> >> ×××× ×××× ×××××× ××××× ×××××××××× 
> >> ××××××, ×××× ××× ×× ×××××××
××××××××××
> > ××××××××××××× ××××, ××× ××× ×××××× ×××× 
> > ×××××××× ××××××× ×××× ××× ××××××
> > ×××× ××××××× ××××××× ××××××××× ×× ××××× 
> > ×××××× ×××××× ××××× ×× ×××××
> > ×××××××. ××××× ×× ×××××× ×××××× ××××××× 
> > ×××××××.
> >> ××××× ×××× ×××××××× ×××××× ××× ××××××. 
> >> ×××××××××× ×××× ××× ××××× ×××××
> > ××××××.
> >> ×××× ××××××, ×××××× ×× ×××× ×××××× ××××× 
> >> ×× ×××××× ××××××× ×××××××××
> > ×××××× ××××× ××× ×× ×× ××× ×××××× ×××××× 
> > ×××× ×××××. ×××××× ×××××× ×××
××
> > ××××× ×× ×××× ××× ×××× ××'×××××. ××× ××××× 
> > ×××××× ×××××× ××××× ×××××
> > ××××××××.
> >> ×××××
> >> ×××× ××××
> >> ----------------------------------------------------------------
> >> ×××× ××××
> >> ××××× ××××× ×××××× ××××××××××
> >> ×××× ×××××× ×××××× ×××××××
> >> ××××× ××-××, ××' ××××× ×××××× 2 ×××××××
> >> ××' 025603598 ×××: 02-5605396 ××××: 0506282237
> >> ×××"×: daliafe@xxxxxxxxxx
> >> www.education.gov.il/geographya
> >> ****************************
> >> ××× ×××××× ×××××××××× http://geography.boker.org.il
> >> ×××××× ××××× ×××× ×× ××× ×××××× ××× 
> >> ××××× ×××××× ×× ××××× ××
> >> ××× ×××× hannah@xxxxxxxxxxxx
> >> ****************************
> >
> > ****************************
> > ××× ×××××× ×××××××××× http://geography.boker.org.il
> > ×××××× ××××× ×××× ×× ××× ×××××× ××× ××××× 
> > ×××××× ×× ××××× ××
> > ××× ×××× hannah@xxxxxxxxxxxx
> > ****************************
>
> ****************************
>       http://geography.boker.org.il
>
>   hannah@xxxxxxxxxxxx
> ****************************

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: