[geoteach] Re: ëì ä÷åãí æåëä

  • From: "shemer" <shemer@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 2 Jan 2005 18:37:50 +0200

לדליה שלום,
יש לי עניין למפגש מסוג זה
 המדובר בכיתה י'  -35 תלמידים הלומדים גיאולוגיה
המועדים הרצויים
יום ראשון מ8:45 - 10:25
או חמישי מ 13:35 - 15:00
בברכה
שמר דן
בי"ס ברנר
----- Original Message -----
From: "דליה פניג" <daliafe@xxxxxxxxxx>
To: "מורים" <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Sunday, January 02, 2005 10:07 AM
Subject: [geoteach] כל הקודם זוכה


> שלום לכולם,
> מספר אנשי אקדמיה מתחום הגיאוגרפיה הפיזית, חברי סגל של המחלקות לגיאוגרפיה
באוניברסיטאות בארץ, פנו אלי ביוזמה לבוא בשבועיים הקרובים לבתי ספר להרצות
בפני תלמידים הלומדים גיאוגרפיה על תופעת הצונמי ובעיקר לענות על שאלות
תלמידים. מדובר על חטיבות ביניים וחטיבות עליונות.
> כמובן שאין התחייבות להענות לכל הפונים. המעוניינים יפנו אלי לקבלת פרטים
ותיאום.
> היום במעריב, סיפורה של ילדה בריטית שלמדה על הצונמי בשיעורי גיאוגרפיה
והצילה בזכות ידע זה את בני משפחתה ואנשים רבים אחרים. ניסיתי להעביר לכם את
הכתבה אך המסר עבר בשפת הג'יבריש. היא נמצאת בעיתון המודפס ובאתר מעריב
באינטרנט.
> בברכה
> דליה פניג
> ----------------------------------------------------------------
> דליה פניג
> מפקחת מרכזת להוראת הגיאוגרפיה
> משרד החינוך התרבות והספורט
> בניין לב-רם, רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים
> טל' 025603598  פקס: 02-5605396  נייד: 0506282237
> דוא"ל: daliafe@xxxxxxxxxx
> www.education.gov.il/geographya
> ****************************
> רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
> לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
> חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
> ****************************

****************************
רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: