[cfinformatica-grup] Re: compartir material amb wiki infla.cat

  • From: Enric Mieza <emieza@xxxxxxxx>
  • To: "cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx" <cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 20 Oct 2014 16:02:59 +0200

jordi, per compartir moodles hi ha el portal Alexandria de la gene.
No sé perquè però no té gaire èxit, però tampoc estic segur de com està ara
, fa molt que no miro què hi ha.

Jo preferiria compartir petits articles, però si compartissim moodles
tampoc els faria un lleig :)

Salut,

Enric

2014-10-20 15:36 GMT+02:00 Jordi Anguita <jordianguita@xxxxxxxxx>:

> Bona tarda,
> Jo proposo fer un moodle amb tots els mòduls dels CF.  Als mòduls hi haurà
> només el material necessari per fer la teoria, les pràctiques i les proves
> del mòdul, i a més a més endreçat de forma lineal.
> Trobo que hi ha wikis que comences a fircar-te en links i t'acabes perdent
> o no trobant les coses, o les explicacions són per altres versions de
> programari.
> Per la meva part estic molt satisfet de la metodologia amb la que faig
> serveis a grau mig:
>  - la teoria del servei i les activitats relacionades amb la teoria 3h
> aprox
>  - la explicació del servei a Windows amb un escenari que es un simulacre
> de la realitat (ho explico amb projector) 2h aprox
>  - el mateix per linux (els alumnes segueixen un guió) 2h aprox
>  - els hi dic l'examen pràctic que faré (no els hi dic IP, ni noms, aixó
> el dia de l'examen) 6h aprox per practicar-ho
>  - examen práctic a windows 2h + ampliació de l'escenari amb linux 2h, +
> examen tipus test 1h, + 1h entregar tot el que no els sortia (meitat de
> puntuació)
>  - l'alumne pot fer l'examen emprant versions superiors del SO operatius
> explicats, o sense l'ajuda de webmin, per obtenir punts extra.
>
> Per tant faria grups de treball per cada mòdul, per fer materials comuns
> per tots els centres (examens tipus test inclosos, si escau), i si pots ser
> amb la metodologia mes apropiada a cada mòdul.
>
> Ja seria perfecte que haguesi cursos de juny/juliol per a que els caps de
> grup de treball expliquessin les pràctiques fetes als companys.
>
> Jo particularment treballaria als grups de SMX: M1,M5, M7
>
>
>
>
>
>
> 2014-10-20 12:02 GMT+02:00 Joan Josep Ordinas Rosa <
> jordinas@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>:
>
>> 2014-10-20 11:21 GMT+02:00 Enric Mieza <emieza@xxxxxxxx>:
>> > estic pensant en un javascript que sigui capaç de generar presentacions
>> a
>> > partir d'un article d'una wiki.
>> > 1 slide = 1 secció
>>
>>
>> Igual us serveix pandoc (http://johnmacfarlane.net/pandoc/):
>>
>> HTML formats: XHTML, HTML5, and HTML slide shows using Slidy,
>> reveal.js, Slideous,S5, or DZSlides.
>>
>>
>

Other related posts: