[cfinformatica-grup] Re: Convocatories de Vaga

 • From: Jordi Gil Simon <gilsimjo@xxxxxxxxx>
 • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 7 May 2014 09:24:21 +0200

I ja posats a donar informació de com funciona la LEC a catalunya, paso un
enllaç d'exemples d'utilització de calers públics a catalunya per escoles
que segreguen per sexe i escoles privades.

http://www.media.cat/anuari/100-milions-per-a-16-escoles-de-lopus-dei/


Jordi


2014-05-07 9:22 GMT+02:00 Jordi Gil Simon <gilsimjo@xxxxxxxxx>:

> Jo el que faig sempre que hi ha VAGA d'estudiants es buscar la web de qui
> convoca i presentar la info, personalment em sembla molt malament els
> profes que directament parlen de lo ganduls que son els alumnes que només
> fan VAGA per no anar a clase sense donar la informació de perque es fa
> VAGA, crec que si quan son estudiants tractem la gent que defensa uns drets
> de ganduls, ¿que faran quan siguin treballadors?, es més, que fem nosaltres
> com a treballadors de l'ensenyament public per defensar-ho?, bé es una
> pregunta que em faig ultimament...
>
> Jo a clase els hi presento la web i parlem de quins sindicats hi han
> darrera i quines raons hi han per fer VAGA, inentant ser el mes neutral
> possible, i amb aquesta manera de fer alguns s'han quedat a casa el dia de
> VAGA, d'altres han anat a la manifestació, i alguns han vingut a classe, hi
> ha de tot, i evidentment, també hem parlat de la figura de l'esquirol, s'ha
> de parlar de tot. Dit aixó, com a sindicats d'estudiants, aqui a Catalunya
> hi ha:
>
> 1.- Sindicat d'estudiants. http://www.sindicatdestudiants.net/
> 2.- SEPC. http://sepc.cat/
>
> En principi amb aquestes web podries veure tota la info.
>
> PD: Hi ha algú que estigui plantejant al seu claustre que la seva escola
> es negui a aplicar el decret de plantilles? o impera l'actitud de l'estruç
> de mentre no em toqui, de moment estic bé?.
>
>
> Jordi
>
>
> 2014-05-07 0:00 GMT+02:00 Pau Avellan <pauavellan@xxxxxxxxx>:
>
> Si no et fies de les pàgines dels sindicats, busca el telefon i prova a
>> contactar amb ells directament. Jo diria que abans de publicar alguna cosa
>> es reuneixen i prenen desicions com la majoria dels
>> sindicats,associacions,fundacions,....En el cas de la web que ens
>> facilitares, no conec el sindicat, tot i haver format part de la direcció
>> de diferents sindicats estudiantils en aquellos maravillosos años.
>>
>> El dret a vaga és un dret fonamental,i crec que cap de nosaltres s'hauria
>> de veure amb coratge per desligitimar-ho(independentment de que tinguen més
>> raó o menys,o que fagen un bon ús o un mal ús),ja s'encarreguen altres de
>> fer-ho que governen i que son clarament democràtics.
>>
>> Us adjunte un pedaç del sindicat d'estudiants(sindicat majoritari)
>>
>> dilluns, 8 d'abril de 2013 09:01
>>
>> *LA LLUITA ÉS L’ÚNIC CAMÍ!*
>>
>> En els darrers anys estem sent testimonis d’un atac constant i sense
>> precedents a l’educació pública.........
>>
>> *TENIM DRET A FER VAGA!*
>>
>> Des de diverses direccions de centres han plantejat una premissa bàsica a
>> partir de la qual s’han ramificat totes les excuses i maniobres per impedir
>> o limitar el dret de vaga dels estudiants: tres dies de vaga són massa.
>> Partint d’això aquestes juntes directives s’han cregut legitimades a passar
>> per sobre de la llei orgànica d’educació, que deixa en mans dels alumnes la
>> decisió de si es fa vaga o no, i també de quants dies de vaga se secunden.
>>
>> La 2ª part del 2on paràgraf de l’article 8 de la LODE (Ley Orgánica 8/85)
>> estableix:
>>
>> “*En los términos que establezcan las Administraciones educativas, las
>> decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de
>> la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase
>> no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de
>> sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de
>> reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.*”
>>
>> És a dir, a partir de 3er de l’ESO els estudiants poden decidir no
>> assistir a classe col•lectivament (és a dir, fer vaga) amb els únics
>> requisits de decidir-ho en una reunió d’estudiants (preferentment una
>> assemblea d’estudiants) i comunicar la decisió a la direcció del centre.
>> Comunicar prèviament! És a dir, no és el director qui decideix si es pot
>> fer vaga o no. Al director només se l’informa; són els estudiants de
>> l’institut els que decideixen fer la vaga. La llei no diu res d’un permís
>> patern, ni de que calgui lliurar una llista amb els estudiants que faran la
>> vaga, ni dóna als directors un suposat dret a vet de les vagues. Ni tan
>> sols és necessari que una organització de fora de l’institut convoqui
>> “oficialment” la vaga. Els estudiants de l’institut, pel motiu que ells
>> considerin, poden convocar i fer una vaga sense que existeixi cap
>> convocatòria general que s’hagi “comunicat oficialment” a la direcció del
>> centre. És suficient amb fer una reunió, decidir fer vaga i comunicar amb
>> antelació la decisió a la junta directiva de l’institut.
>>
>> La llei també especifica clarament que els estudiants no poden patir cap
>> tipus de falta de conducta o de sanció. La Carta dels drets dels estudiants
>> a Catalunya (Decret 279/2006, de 4 de juliol, Sobre drets i deures de
>> l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no
>> universitaris de Catalunya) estableix en el seu article 9, punt 1, que:
>>
>> *“L'alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i
>> rendiment escolar, per la qual cosa se l'ha d'informar dels criteris i
>> procediments d'avaluació, d'acord amb els objectius i continguts de
>> l'ensenyament*”
>>
>> Col•locar un examen un dia de vaga, o posar “falta”- i que per tant els
>> estudiants perdin l’avaluació contínua pel fet de participar en una vaga-
>> és il•legal perquè llavors a aquests estudiants se’ls està negant una
>> valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, se’ls
>> està avaluant diferent pel fet d’haver secundat una vaga, és a dir, se
>> l’està suspenent per les seves conviccions, idees o creences.
>>
>> *EL DRET A VAGA A CATALUNYA*
>>
>> Alguns directors diuen que a Catalunya “hi ha altres lleis”, que la LODE
>> no té aplicació. Això és rotundament fals. A Catalunya hi ha una llei
>> educativa pròpia- la LEC- i una carta de drets i deures (el Decret
>> 279/2006). Tot i així, aquestes dues lleis són de rang inferior a la LODE
>> i, per tant, no poden contenir res que entri en contradicció amb el que
>> exposa la LODE.
>>
>> Amb el Decret 279/2006 la Generalitat va intentar limitar el dret a vaga
>> dels estudiants a Catalunya. El decret intenta, per una banda,
>> burocratitzar el dret a vaga, ja que planteja que sigui el Consell Escolar
>> i la Junta de Delegats els que decideixin si els estudiants d’aquell
>> institut poden o no poden fer vaga. Aquesta mesura és burocràtica i
>> antidemocràtica! Contradiu la LODE i no podem consentir-la perquè busca
>> limitar la participació dels estudiants. Si els consellers escolars o els
>> delegats s’oposen a una vaga que vol fer la majoria dels estudiants del
>> centre què hem de fer, resignar-nos?
>>
>> D’altra banda, el decret també introdueix el permís patern i permet que
>> els estudiants de 3er i 4t de la ESO puguin ser sancionats. Un cop més el
>> decret contradiu la LODE; és, per tant, il•legal, a part d’antidemocràtic.
>> Com ja hem assenyalat aquest decret defensa la valoració objectiva, així
>> que entra en contradicció permetent que els estudiants de 3er i 4t de l’ESO
>> siguin sancionats.
>>
>> El Sindicat d’Estudiants rebutja aquest decret. Es tracta d’un text
>> il•legal i que només busca posar traves a l’exercici dels nostres drets.
>> Fem una crida per tal de desoir aquest decret il•legal i injust. Algun
>> professor reaccionari pot dir: “Les lleis s’han de complir!” Probablement
>> només ho dirà quan aquestes lleis perjudiquin els nostres drets democràtics
>> i s’oblidarà interessadament quan aquestes ens defensin. Animem a fer una
>> reflexió: si finalment el ministre Wert aconseguís imposar la seva nova
>> llei educativa- on un dels seus objectius assenyalats és eliminar el nostre
>> dret a vaga, entre molts altres atacs- hem de resignar-nos i “complir la
>> llei”? És a dir, hem de deixar d’utilitzar el català a les aules, hem de
>> deixar de fer vagues, reunir-nos o organitzar-nos? Des del Sindicat
>> d’Estudiants defensem que això no és així. Si avui gaudim d’alguns drets
>> democràtics és perquè els nostres pares i avis lluitaren contra lleis
>> injustes, incomplint-les per tal de conquerir els drets que aquestes els hi
>> estaven negant, mitjançant la mobilització, les vagues i les lluites
>> contundents.
>>
>> *EXEMPLES DE REPRESSIÓ A CATALUNYA*
>>
>> A l’IES Badalona VII el cap d’estudis ha intentat manipular als alumnes
>> perquè pensessin que només podien fer un dia de vaga, lliurant-los una
>> circular on exposaven aquesta mentida. A Sant Boi s’han coordinat les
>> juntes directives dels diferents instituts per tal de que la vaga de 72h no
>> sortís endavant: sabem que en alguns d’aquests instituts s’ha acabat
>> respectant el dret a vaga dels estudiants, però a l’IES Rafael Casanova el
>> director i la cap d’estudis plantejaven que eren ells qui decidien si es
>> feia vaga o no i van donar l’ordre de trucar a casa dels estudiants que
>> havien secundat la vaga el dimarts exigint a la persona amb la qual
>> parlaven que l’estudiant en qüestió acudís immediatament a l’institut si no
>> volien patir una sanció; i també a l’IES Rubió i Ors els van plantejar als
>> alumnes que només podien fer un dia de vaga. A l’IES Salvador Seguí la
>> junta del centre va aprovar un “protocol” on s’especificava que les faltes
>> d’assistència en els dies de vaga comptarien com a faltes injustificades. A
>> l’IES Vall d’Hebron neguen sistemàticament als alumnes del centre el dret a
>> realitzar una assemblea, quelcom que no només és il•legal sinó que a més
>> suposa la vulneració d’un dels drets dels estudiants més elementals.
>>
>> En diferents instituts de Tarragona també s'han donat casos de repressió
>> contra el dret a vaga. A l'IES Els Pallaresos una professora va col•locar
>> dos exàmens, un el dimarts dia 5 i l'altre el dijous dia 7 de febrer. El
>> Sindicat d'Estudiants va denunciar aquest cas, aconseguint que la
>> professora canviés les dates dels exàmens. A l'INS Tarragona la direcció
>> del centre es va negar a reconèixer la vaga de tres dies, plantejant només
>> un dia. A l'IES-SEP Comte de Rius i a l’IES Antoni de Martí i Franquès es
>> van posar exàmens en dies de vaga; i fins i tot les presentacions del
>> Treball de Recerca de 2on de batxillerat al primer institut.
>>
>> A l’IES Frederic Martí Carreras de Palafrugell han imposat la següent
>> elecció als estudiants: o secunden un dia de vaga o no en secunden cap; a
>> l’IES Ronda de Lleida els han argumentat que el dret de vaga és només dels
>> treballadors i que ells no en tenen; a l’Escola del Treball del Granollers
>> els han pressionat amb l’amenaça de quedar-se sense dret a l’avaluació
>> continuada si secundaven els tres dies de vaga; a l’IES Eugeni d’Ors de
>> Vilafranca la junta directiva va redactar una carta vergonyosa on
>> justificaven trepitjar el dret de vaga de l’estudiant per tal de que el
>> seguiment de la vaga no es convertís en “un val per a la festa sense cap
>> conseqüència”, indicant que es notificaria l’absència com a falta
>> injustificada i plantejava que no es traurien els exàmens d’aquells dies i
>> se seguiria avançant temari; a l’IES Narcís Xifra i Masmitjà de Girona la
>> junta només els ha deixat fer vaga el dia de la manifestació tot i haver
>> aprovat els alumnes en assemblea secundar-la els tres dies…
>>
>> Aquests són només alguns dels exemples de la repressió existent als
>> centres d’estudi, però som conscients d’altres casos similars als que hem
>> presentat anteriorment. Company i companya, si al teu institut us estan
>> reprimint posa’t en contacte amb nosaltres per organitzar una resposta. No
>> ens obligaran a deixar de defensar l’educació pública!
>> El dia 06/05/2014 21:46, "Ermengol Bota" <ermengol@xxxxxxxxx> va
>> escriure:
>>
>> Hola a tothom,
>>> Cada any hi ha diverses convocatòries de vaga convocades des de diversos
>>> sindicats (alguns portant-se la contraria a vegades....), sense entrar a
>>> fons en el tema, simplement m'interessa saber sí algú sap d'algun lloc
>>> "oficial" per saber si hi ha una vaga convocada a educació o no.
>>>
>>> Aquest any per exemple, els alumnes, bastant despistats :-), varen dir
>>> que hi havia una vaga convocada, quan les webs que havien trobat era de la
>>> convocatoria d'una del 2013 :-D
>>>
>>> O la propera del 8 de maig, per exemple no tenim clar si afecta només a
>>> Universitats o només a secundària....
>>>
>>> Alguna idea que no sigui mirar les webs dels sindicats? :-)
>>>
>>> Gràcies!
>>> --
>>> * Ermengol *
>>> *************************************************
>>> * Els ordinadors no resolen problemes, *
>>> * simplement executen solucions      *
>>> *************************************************
>>>
>>
>

Other related posts: