[cfinformatica-grup] Re: Convocatories de Vaga

  • From: Pau Avellan <pauavellan@xxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 7 May 2014 00:00:57 +0200

Si no et fies de les pàgines dels sindicats, busca el telefon i prova a
contactar amb ells directament. Jo diria que abans de publicar alguna cosa
es reuneixen i prenen desicions com la majoria dels
sindicats,associacions,fundacions,....En el cas de la web que ens
facilitares, no conec el sindicat, tot i haver format part de la direcció
de diferents sindicats estudiantils en aquellos maravillosos años.

El dret a vaga és un dret fonamental,i crec que cap de nosaltres s'hauria
de veure amb coratge per desligitimar-ho(independentment de que tinguen més
raó o menys,o que fagen un bon ús o un mal ús),ja s'encarreguen altres de
fer-ho que governen i que son clarament democràtics.

Us adjunte un pedaç del sindicat d'estudiants(sindicat majoritari)

dilluns, 8 d'abril de 2013 09:01

*LA LLUITA ÉS L’ÚNIC CAMÍ!*

En els darrers anys estem sent testimonis d’un atac constant i sense
precedents a l’educació pública.........

*TENIM DRET A FER VAGA!*

Des de diverses direccions de centres han plantejat una premissa bàsica a
partir de la qual s’han ramificat totes les excuses i maniobres per impedir
o limitar el dret de vaga dels estudiants: tres dies de vaga són massa.
Partint d’això aquestes juntes directives s’han cregut legitimades a passar
per sobre de la llei orgànica d’educació, que deixa en mans dels alumnes la
decisió de si es fa vaga o no, i també de quants dies de vaga se secunden.

La 2ª part del 2on paràgraf de l’article 8 de la LODE (Ley Orgánica 8/85)
estableix:

“*En los términos que establezcan las Administraciones educativas, las
decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de
la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase
no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de
sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de
reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.*”

És a dir, a partir de 3er de l’ESO els estudiants poden decidir no assistir
a classe col•lectivament (és a dir, fer vaga) amb els únics requisits de
decidir-ho en una reunió d’estudiants (preferentment una assemblea
d’estudiants) i comunicar la decisió a la direcció del centre. Comunicar
prèviament! És a dir, no és el director qui decideix si es pot fer vaga o
no. Al director només se l’informa; són els estudiants de l’institut els
que decideixen fer la vaga. La llei no diu res d’un permís patern, ni de
que calgui lliurar una llista amb els estudiants que faran la vaga, ni dóna
als directors un suposat dret a vet de les vagues. Ni tan sols és necessari
que una organització de fora de l’institut convoqui “oficialment” la vaga.
Els estudiants de l’institut, pel motiu que ells considerin, poden convocar
i fer una vaga sense que existeixi cap convocatòria general que s’hagi
“comunicat oficialment” a la direcció del centre. És suficient amb fer una
reunió, decidir fer vaga i comunicar amb antelació la decisió a la junta
directiva de l’institut.

La llei també especifica clarament que els estudiants no poden patir cap
tipus de falta de conducta o de sanció. La Carta dels drets dels estudiants
a Catalunya (Decret 279/2006, de 4 de juliol, Sobre drets i deures de
l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no
universitaris de Catalunya) estableix en el seu article 9, punt 1, que:

*“L'alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i
rendiment escolar, per la qual cosa se l'ha d'informar dels criteris i
procediments d'avaluació, d'acord amb els objectius i continguts de
l'ensenyament*”

Col•locar un examen un dia de vaga, o posar “falta”- i que per tant els
estudiants perdin l’avaluació contínua pel fet de participar en una vaga-
és il•legal perquè llavors a aquests estudiants se’ls està negant una
valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, se’ls
està avaluant diferent pel fet d’haver secundat una vaga, és a dir, se
l’està suspenent per les seves conviccions, idees o creences.

*EL DRET A VAGA A CATALUNYA*

Alguns directors diuen que a Catalunya “hi ha altres lleis”, que la LODE no
té aplicació. Això és rotundament fals. A Catalunya hi ha una llei
educativa pròpia- la LEC- i una carta de drets i deures (el Decret
279/2006).  Tot i així, aquestes dues lleis són de rang inferior a la LODE
i, per tant, no poden contenir res que entri en contradicció amb el que
exposa la LODE.

Amb el Decret 279/2006 la Generalitat va intentar limitar el dret a vaga
dels estudiants a Catalunya. El decret intenta, per una banda,
burocratitzar el dret a vaga, ja que planteja que sigui el Consell Escolar
i la Junta de Delegats els que decideixin si els estudiants d’aquell
institut poden o no poden fer vaga. Aquesta mesura és burocràtica i
antidemocràtica! Contradiu la LODE i no podem consentir-la perquè busca
limitar la participació dels estudiants. Si els consellers escolars o els
delegats s’oposen a una vaga que vol fer la majoria dels estudiants del
centre què hem de fer, resignar-nos?

D’altra banda, el decret també introdueix el permís patern i permet que els
estudiants de 3er i 4t de la ESO puguin ser sancionats. Un cop més el
decret contradiu la LODE; és, per tant, il•legal, a part d’antidemocràtic.
Com ja hem assenyalat aquest decret defensa la valoració objectiva, així
que entra en contradicció permetent que els estudiants de 3er i 4t de l’ESO
siguin sancionats.

El Sindicat d’Estudiants rebutja aquest decret. Es tracta d’un text
il•legal i que només busca posar traves a l’exercici dels nostres drets.
Fem una crida per tal de desoir aquest decret il•legal i injust. Algun
professor reaccionari pot dir: “Les lleis s’han de complir!” Probablement
només ho dirà quan aquestes lleis perjudiquin els nostres drets democràtics
i s’oblidarà interessadament quan aquestes ens defensin. Animem a fer una
reflexió: si finalment el ministre Wert aconseguís imposar la seva nova
llei educativa- on un dels seus objectius assenyalats és eliminar el nostre
dret a vaga, entre molts altres atacs- hem de resignar-nos i “complir la
llei”? És a dir, hem de deixar d’utilitzar el català a les aules, hem de
deixar de fer vagues, reunir-nos o organitzar-nos? Des del Sindicat
d’Estudiants defensem que això no és així. Si avui gaudim d’alguns drets
democràtics és perquè els nostres pares i avis lluitaren contra lleis
injustes, incomplint-les per tal de conquerir els drets que aquestes els hi
estaven negant, mitjançant la mobilització, les vagues i les lluites
contundents.

*EXEMPLES DE REPRESSIÓ A CATALUNYA*

A l’IES Badalona VII el cap d’estudis ha intentat manipular als alumnes
perquè pensessin que només podien fer un dia de vaga, lliurant-los una
circular on exposaven aquesta mentida. A Sant Boi s’han coordinat les
juntes directives dels diferents instituts per tal de que la vaga de 72h no
sortís endavant: sabem que en alguns d’aquests instituts s’ha acabat
respectant el dret a vaga dels estudiants, però a l’IES Rafael Casanova el
director i la cap d’estudis plantejaven que eren ells qui decidien si es
feia vaga o no i van donar l’ordre de trucar a casa dels estudiants que
havien secundat la vaga el dimarts exigint a la persona amb la qual
parlaven que l’estudiant en qüestió acudís immediatament a l’institut si no
volien patir una sanció; i també a l’IES Rubió i Ors els van plantejar als
alumnes que només podien fer un dia de vaga. A l’IES Salvador Seguí la
junta del centre va aprovar un “protocol” on s’especificava que les faltes
d’assistència en els dies de vaga comptarien com a faltes injustificades. A
l’IES Vall d’Hebron neguen sistemàticament als alumnes del centre el dret a
realitzar una assemblea, quelcom que no només és il•legal sinó que a més
suposa la vulneració d’un dels drets dels estudiants més elementals.

En diferents instituts de Tarragona també s'han donat casos de repressió
contra el dret a vaga. A l'IES Els Pallaresos una professora va col•locar
dos exàmens, un el dimarts dia 5 i l'altre el dijous dia 7 de febrer. El
Sindicat d'Estudiants va denunciar aquest cas, aconseguint que la
professora canviés les dates dels exàmens. A l'INS Tarragona la direcció
del centre es va negar a reconèixer la vaga de tres dies, plantejant només
un dia. A l'IES-SEP Comte de Rius i a l’IES Antoni de Martí i Franquès es
van posar exàmens en dies de vaga; i fins i tot les presentacions del
Treball de Recerca de 2on de batxillerat al primer institut.

A l’IES Frederic Martí Carreras de Palafrugell han imposat la següent
elecció als estudiants: o secunden un dia de vaga o no en secunden cap; a
l’IES Ronda de Lleida els han argumentat que el dret de vaga és només dels
treballadors i que ells no en tenen; a l’Escola del Treball del Granollers
els han pressionat amb l’amenaça de quedar-se sense dret a l’avaluació
continuada si secundaven els tres dies de vaga; a l’IES Eugeni d’Ors de
Vilafranca la junta directiva va redactar una carta vergonyosa on
justificaven trepitjar el dret de vaga de l’estudiant per tal de que el
seguiment de la vaga no es convertís en “un val per a la festa sense cap
conseqüència”, indicant que es notificaria l’absència com a falta
injustificada i plantejava que no es traurien els exàmens d’aquells dies i
se seguiria avançant temari; a l’IES Narcís Xifra i Masmitjà de Girona la
junta només els ha deixat fer vaga el dia de la manifestació tot i haver
aprovat els alumnes en assemblea secundar-la els tres dies…

Aquests són només alguns dels exemples de la repressió existent als centres
d’estudi, però som conscients d’altres casos similars als que hem presentat
anteriorment. Company i companya, si al teu institut us estan reprimint
posa’t en contacte amb nosaltres per organitzar una resposta. No ens
obligaran a deixar de defensar l’educació pública!
El dia 06/05/2014 21:46, "Ermengol Bota" <ermengol@xxxxxxxxx> va escriure:

> Hola a tothom,
> Cada any hi ha diverses convocatòries de vaga convocades des de diversos
> sindicats (alguns portant-se la contraria a vegades....), sense entrar a
> fons en el tema, simplement m'interessa saber sí algú sap d'algun lloc
> "oficial" per saber si hi ha una vaga convocada a educació o no.
>
> Aquest any per exemple, els alumnes, bastant despistats :-), varen dir que
> hi havia una vaga convocada, quan les webs que havien trobat era de la
> convocatoria d'una del 2013 :-D
>
> O la propera del 8 de maig, per exemple no tenim clar si afecta només a
> Universitats o només a secundària....
>
> Alguna idea que no sigui mirar les webs dels sindicats? :-)
>
>  Gràcies!
> --
> * Ermengol *
> *************************************************
> * Els ordinadors no resolen problemes, *
> * simplement executen solucions           *
> *************************************************
>

Other related posts: