Re: Astrolist

  • From: Erik Persson <erik@xxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 04 Jan 2011 21:14:01 +0100

Hej
Den 04-01-2011 20:25, Mogens Blichfeldt skrev:

Torben har ret i, at der er adskillige profes-
sionelle astronomer på "Astrolist",


Kan det dokumenteres ?

Den 04-01-2011 20:25, Mogens Blichfeldt skrev:

En anden er også berørt, nemlig at de andre
"fora" mere er for dem, der alene vil udveksle
optagelser og diskutere visse simplere tekniske
problemer, der kan knytte sig til mere eller
mindre færdigt fabrikeret astronomisk udstyr.
I nogle tilfælde har de selvfølgelig den indbyg-
gede fordel, at er der problemer med et
udstyr udgået fra eller via "forum"-indehaveren,
så er vejen til fabrikaten selv kort.


Godt. Da utallige af disse fora har betydning for ganske mange 
amatørastronomer.
Et par af disse "uden for andegården" //som sikkert vil dækker behovet 
for de fleste.

http://www.astro-foren.de/forum.php
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/ubbthreads.php?Cat=
Other related posts: