Re: Astrolist

  • From: Bjarne Thomsen <bt@xxxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 03 Jan 2011 19:38:03 +0100

Hej Torben,

Der er jo ingen grund til at nedlægge noget, som ikke
kræver en stor indsats at holde ved lige.
At der ikke er så mange indlæg betyder ikke nødvendigvis
at de ikke bliver læst. Den giver også mulighed for at
spørge om (næsten) hvad som helst med gode muligheder
for at få et svar. Man kan måske sige at man får svar som
man spørger.

 -- Bjarne

On 2011-01-03 19:22, Torben Taustrup wrote:
> Hej Ole
> 
> Tak for dit indlæg. Det kan jo ikke nægtes, at trafikken på 
> Astrolist de senere år er faldet en del. Som jeg nævnede i 
> nytårsnotitsen, så mener jeg, at Astrolist har udviklet sig 
> til en beredskabsliste, og det er der vel heller ikke noget 
> dårligt ved?
> Det er rigtigt, at der er flere indlæg i de andre kendte 
> fora, og de tilbyder også nogle andre grafiske muligheder, 
> hvor man kan følge alle indlæg i en streng, og der kan også 
> uploades billeder.
> Jeg er ikke tilhænger af at specialisere Astrolist, for det 
> betyder jo begrænsninger i antallet af emner der kan skrives 
> om, og det er slet ikke i listens ånd - her skal det være 
> muligt at skrive om alt - bare det har noget med astronomi 
> at gøre, så alle de emner du opridser er allerede dækket.
> 
> Fordele ved Astrolist:
> Astrolist er uafhængig af kommercielle interesser.
> Det koster ikke noget at drive listen.
> Flere af listens medlemmer er uddannede astronomer
> Astrolist er i kraft af sine medlemmer en stor videnbase
> Man kan bruge Astrolist til at sende links om interessante 
> emner på andre fora :)
> Man behøver ikke at logge på for at få nyheder fra 
> Astrolist - der kommer mail - engang imellem :)
> 
> Det kunne selvfølgelig være interessant at læse, hvad vores 
> medlemmer af listen mener, så kom ud af busken. Nu skal I 
> ikke lægge fingre imellem, for skulle det f.eks. vise sig, 
> at der er stemning for at nedlægge Astrolist, så bliver jeg 
> på ingen måde stødt, vred eller ked af det :) - hvad med dig 
> Frank?
> 
> mvh
> Torben
> 
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: "ole fastrup" <morkemand1@xxxxxxxxx>
> To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
> Sent: Monday, January 03, 2011 1:03 AM
> Subject: Astrolist
> 
> 
>> Jeg har tidligere været en flittig skribent til Astrolist. 
>> Jeg betragter mig
>> selv som en erfaren amatørastronom. Erfaren som 
>> observerende astronom og
>> meget erfaren indenfor foreningslivet.
>> Astrolist har på mange måder overlevet sig selv: Der er 
>> kommet nye "fora"
>> til: astronomibladet, 2astro, og Niels Haaghs' for nu at 
>> nævne de bedste.
>> Hvad er astrolist's fordele? Styrker og svagheder?
>> Jeg skrev, at astrolist har overlevet sig selv. Dermed 
>> mener jeg, at
>> ovennævnte - og sikkert andre "fora" (jeg hader det ord, 
>> er der bedre?) er
>> blevet om ikke toneangivende, så i hvert fald i antal 
>> blevet betydeligt
>> større på antal hits end Astrolist.
>> Astrolist's seneste mails har omhandlet flere forskellige 
>> ting. Men der har
>> ikke været megen snak om amatørastronomi. Det seneste dybt 
>> seriøse var fra
>> Carsten Nielsen. Men han foreslog en observation på en 
>> asteroide på mag
>> 18.6. Dér er der vist ikke mange, som kan være med.
>> Men dejligt at læse, at der er nogen, som tør byde ind med 
>> et seriøst
>> indlæg!
>> Jeg vil foreslå, at Astrolist specialiserer sig:
>> En gren for specialister som ovennævnte!
>> En gren for foreningsarbejde.
>> En gren for observerende amatørastronomi.
>> En gren for CCD og lignende.
>> ?
>> Evt en gren for alle ovenstående. Men så er vi vel tilbage 
>> ved
>> udgangspunktet...?
>>
>>
>> Ovennævnte fora tjener et rigtig godt formål. De har et 
>> kommercielt formål
>> og ikke et ondt ord om det!
>> Der er plads til alle. Er der plads til Astrolist?
>>
>> Mørke hilsener
>> Ole Fastrup
>> www.nafa.dk
>>
> 
> 

Other related posts: