Astrolist

  • From: ole fastrup <morkemand1@xxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 3 Jan 2011 01:03:51 +0100

Jeg har tidligere været en flittig skribent til Astrolist. Jeg betragter mig
selv som en erfaren amatørastronom. Erfaren som observerende astronom og
meget erfaren indenfor foreningslivet.
Astrolist har på mange måder overlevet sig selv: Der er kommet nye "fora"
til: astronomibladet, 2astro, og Niels Haaghs' for nu at nævne de bedste.
Hvad er astrolist's fordele? Styrker og svagheder?
Jeg skrev, at astrolist har overlevet sig selv. Dermed mener jeg, at
ovennævnte - og sikkert andre "fora" (jeg hader det ord, er der bedre?) er
blevet om ikke toneangivende, så i hvert fald i antal blevet betydeligt
større på antal hits end Astrolist.
Astrolist's seneste mails har omhandlet flere forskellige ting. Men der har
ikke været megen snak om amatørastronomi. Det seneste dybt seriøse var fra
Carsten Nielsen. Men han foreslog en observation på en asteroide på mag
18.6. Dér er der vist ikke mange, som kan være med.
Men dejligt at læse, at der er nogen, som tør byde ind med et seriøst
indlæg!
Jeg vil foreslå, at Astrolist specialiserer sig:
En gren for specialister som ovennævnte!
En gren for foreningsarbejde.
En gren for observerende amatørastronomi.
En gren for CCD og lignende.
?
Evt en gren for alle ovenstående. Men så er vi vel tilbage ved
udgangspunktet...?


Ovennævnte fora tjener et rigtig godt formål. De har et kommercielt formål
og ikke et ondt ord om det!
Der er plads til alle. Er der plads til Astrolist?

Mørke hilsener
Ole Fastrup
www.nafa.dk


Other related posts: