Re: Astrolist

  • From: "John Ståhle" <john.staahle@xxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 04 Jan 2011 13:03:23 +0100

Er ganske enig med Niels.

Listen regulerer sig selv, mht. såvel medlemstal som (antal) indlæg.

Samtidig kan man konstatere, at vor verden til tider hærges af 
landsbytosser, som tæppebomber forum efter forum, fx Astroforum og 
videnskab.dk, med rendyrkede fantasier. Noget sådant slipper vi for på 
Astrolist.

N. Foldager wrote:
> Hej Ole
>
> ...
> Astrolist er vel relevant for de, der er tilmeldt. Om det er 10 eller 
> 1000 regulerer sig selv.
> ...
>
> Venlig hilsen
>
> Niels Foldager
>   
-- 

Yours sincerely, Mit freundlichen Grüßen, Saludos Cordiales, Med venlig 
hilsen,

John Ståhle . Bagsværd . Danmark . Skandinavien . Europa


Other related posts: