[uppsalapendeln] Stockholm City idag

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 17 Mar 2005 09:13:32 +0100

http://www.city.se/ArticlePages/200503/16/20050316183500_677/20050316183500_677.dbp.asp


pendla_uppsala.jpg

Billigare pendla till Uppsala

Det ska bli enklare och billigare att pendla mellan Uppsala och Stockholm om ett och ett halvt år. Ett regeringsbeslut som fattas i dag gör det möjligt att koppla ihop SL:s pendeltåg med Upplands lokaltrafik.

Pendlare mellan Uppsala och Stockholm är idag hänvisade till SJ: s fjärrtåg eller att ta bilen.

Framförallt Uppsalabor som arbetar i de norra delarna av Stockholm väljer bil eftersom SJ passerar förbi stationer som är nära deras arbetsplatser i till exempel Kista eller Sollentuna. Alternativet att åka SJ till Märsta och sedan ta pendeln innebär väntetider eftersom tidtabellerna inte är anpassade till varandra.

– Det vi nu ska ordna är en linje från Uppsala till UpplandsVäsby via Arlanda. På Upplands Väsby ska resenärerna på ett smidigt sätt kunna byta till SL:s pendeltåg, säger Sture Jonsson, marknadschef på Upplands lokaltrafik.

I planen ingår även nya stationer i Alsicke och Bergsbrunna.

Priset för resorna är inte satta utan ska förhandlas med SL, Banverket och företaget A-train. De sistnämnda bolaget äger Arlanda Express och spåren vid Arlanda. A-train vill ha en så kallad landstingningsavgift för de resenärer som går av på Arlanda. Den avgiften gör det antagligen inte så intressant för resenärer att välja pendeln istället för bussarna eller Arlanda Express.

– Vårt mål är att priset mellan Stockholm och Uppsala ska vara klart lägre än det SJ tar ut som är 1 800 kronor för en månad, Priset till Arlanda har jag ingen uppfattning om än så länge, säger Sture Jonsson.

Enligt kommunallagen måste länets egen trafik hålla sig inom länets gränser. Principen är att länets befolkning enbart ska bekosta den egna trafiken.

– Nu gör vi ett undantag för Uppsala och Stockholm, säger infrastrukturminister Ulrica Messing.

DAVID GROSSMAN

JPEG image

Other related posts: