[uppsalapendeln] Re: Stockholm City idag

 • From: Hakan Rudelius <hrudelius@xxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 21 Mar 2005 11:48:58 -0800 (PST)

Egocentrerad, trodde detta var en snäll lista...

Nu var det ju så att det var en artikel jag
kommenterade och där talade man helt klart om
"Framförallt Uppsalabor som arbetar i de norra delarna
av Stockholm".

Du nämner att "vitsen med det hela är förstås att de
som bor och/eller arbetar på ställen där det i dag
inte stannar något tåg alls, som t ex Bergsbrunna
eller Alsike, ska kunna ta tåg till och från jobbet.".

Det är det jag menar med att jag har svårt att förstå
vitsen. Inte för att jag är ekonom, men inte kan det
väl löna sig att bygga två stationer och starta en ny
tåglinje bara för att folk i Alsike och Bergsbrunna
ska åka till Arlanda eller Väsby? 

Vill minnas att SJ körde tåg förbi Arlanda en gång i
timmen för ca ett år sen men att knappt nån gick av på
Arlanda (troligen för att biljetterna blev så dyra p g
a avgiften till "a-train"). 

Jo, jag har hängt med i nyhetsflödet, ursprungliga
planen var såvitt jag förstod att de skulle förlänga
SL-pendeln ungeför samtidigt men att de på ett möte
nån gång i vintras beslutade att skjuta på det till
2011.


Egocentrerad Knivstabo som bytt tåg i Märsta i 15 år.


--- Håkan Rehn <hakan.rehn@xxxxx> wrote:

> Om du har hängt med i nyhetsflödet så vet du att det
> i planerna finns även en förlängning av SL-pendeln
> till Knivsta, men den ska komma lite senare. Vitsen
> med det hela är förstås att de som bor och/eller
> arbetar på ställen där det i dag inte stannar något
> tåg alls, som t ex Bergsbrunna eller Alsike, ska
> kunna ta tåg till och från jobbet. Dessutom öppnar
> det en ny möjlighet för många att ta sig till och
> från Arlanda (även om det finns frågetecken för
> priset där). Att du inte förstår vitsen med detta
> grundar sig uppenbarligen i en ganska egocentrerad
> syn på livet...
> Att SJ ska stanna sina tåg i Helenelund har för
> övrigt diskuterats under lång tid, men har inte gått
> att få igenom.
> 
> Hälsningar
> Håkan Rehn
> 
> 
> 
> >>> Hakan Rudelius <hrudelius@xxxxxxxxx> 2005-03-19
> 23:59:06 >>>
> Förstår inte vitsen med detta. Jag som bor i Knivsta
> och pendlar till Kista kommer inte att tjäna ett
> dugg
> (förutom möjligen några futtiga hundralappar).
> Tvärtom
> vad artikeln säger så ÄR tiderna mellan SJ och SL
> anpassade till varandra i Märsta. 
> Vad som skulle ha varit bra hade varit om de hade
> förlängt SL-pendeln till Knivsta/Alsike. Detta var
> tydligen också på tapeten men blev nedröstat.
> Ännu bättre hade ju varit om SJ stannade i
> Helenelund,
> undrar om SJ har funderat på det, 30.000 jobbar
> visst
> i Kista.
> 
> Håkan
> 
> --- Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
> wrote:
> >
>
http://www.city.se/ArticlePages/200503/16/20050316183500_677/20050316183500_677.dbp.asp
> 
> > 
> > 
> > Publicerad 2005-03-17 06:00
> > 
> > pendla_uppsala.jpg
> > 
> > 
> >  Billigare pendla till Uppsala
> > 
> > 
> >     LÄNET. Det ska bli enklare och billigare
> att
> > pendla mellan
> >     Uppsala och Stockholm om ett och ett halvt
> > år. Ett
> >     regeringsbeslut som fattas i dag gör det
> > möjligt att koppla ihop
> >     SL:s pendeltåg med Upplands lokaltrafik.
> > 
> > Pendlare mellan Uppsala och Stockholm är idag
> > hänvisade till SJ: s 
> > fjärrtåg eller att ta bilen.
> > 
> > Framförallt Uppsalabor som arbetar i de norra
> > delarna av Stockholm 
> > väljer bil eftersom SJ passerar förbi stationer
> som
> > är nära deras 
> > arbetsplatser i till exempel Kista eller
> Sollentuna.
> > Alternativet att 
> > åka SJ till Märsta och sedan ta pendeln innebär
> > väntetider eftersom 
> > tidtabellerna inte är anpassade till varandra.
> > 
> > - Det vi nu ska ordna är en linje från Uppsala
> till
> > UpplandsVäsby via 
> > Arlanda. På Upplands Väsby ska resenärerna på ett
> > smidigt sätt kunna 
> > byta till SL:s pendeltåg, säger Sture Jonsson,
> > marknadschef på Upplands 
> > lokaltrafik.
> > 
> > I planen ingår även nya stationer i Alsicke och
> > Bergsbrunna.
> > 
> > Priset för resorna är inte satta utan ska
> förhandlas
> > med SL, Banverket 
> > och företaget A-train. De sistnämnda bolaget äger
> > Arlanda Express och 
> > spåren vid Arlanda. A-train vill ha en så kallad
> > landstingningsavgift 
> > för de resenärer som går av på Arlanda. Den
> avgiften
> > gör det antagligen 
> > inte så intressant för resenärer att välja pendeln
> > istället för bussarna 
> > eller Arlanda Express.
> > 
> > - Vårt mål är att priset mellan Stockholm och
> > Uppsala ska vara klart 
> > lägre än det SJ tar ut som är 1 800 kronor för en
> > månad, Priset till 
> > Arlanda har jag ingen uppfattning om än så länge,
> > säger Sture Jonsson.
> > 
> > Enligt kommunallagen måste länets egen trafik
> hålla
> > sig inom länets 
> > gränser. Principen är att länets befolkning enbart
> > ska bekosta den egna 
> > trafiken.
> > 
> > - Nu gör vi ett undantag för Uppsala och
> Stockholm,
> > säger 
> > infrastrukturminister Ulrica Messing.
> > 
> > DAVID GROSSMAN
> > 
> > 
> 
> 
> 
>        
> __________________________________ 
> Do you Yahoo!? 
> Yahoo! Small Business - Try our new resources site!
> http://smallbusiness.yahoo.com/resources/ 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på
> uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt
> e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx 
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx 
> ********************************
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på
> uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt
> e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
>         
__________________________________ 
Do you Yahoo!? 
Yahoo! Small Business - Try our new resources site!
http://smallbusiness.yahoo.com/resources/ 


        
__________________________________ 
Do you Yahoo!? 
Yahoo! Small Business - Try our new resources site!
http://smallbusiness.yahoo.com/resources/ 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: