[uppsalapendeln] Re: Stockholm City idag

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 20 Mar 2005 22:19:15 +0100

Ännu bättre hade ju varit om SJ stannade i Helenelund,
undrar om SJ har funderat på det, 30.000 jobbar visst
i Kista.

Problemet är att det inte finns någon plattform vid huvudspåren i Helenelund, utan man måste växla över till pendeltågsspåren. Det skulle förlänga restiden till/från Stockholm med cirka fyra minuter i normala fall. Om Uppsalapendeln är någon minut sen, eller SL-pendlarna är det, så tappar man ännu fler minuter eftersom man måste vänta på sin tur att få åka in på pendelspåret. Och medan man väntar stoppar man upp övrig trafik (Arlanda Express, X2000, IC-tåg) som också kommer att bli extra försenade.


Så för att SJ ska kunna stanna sina tåg där måste man (dvs kommunen och Banverket) först bygga om stationen.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: