[uppsalapendeln] SV: Re: SV: Re: Säkerhet påX2000-tå gen

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 26 Feb 2003 16:14:04 +0100

> Jag har läst någonstans att X2000 är den dyraste och långsammaste
> snabbtåget i hela Europa.

Långsammast på specialbyggda höghastighetsspår, ja troligen. Däremot är det 
snabbast på "vanliga" spår. När man tog fram X2 (som tåget heter, X2000 är bara 
ett produktnamn hos SJ som "intercity" t.ex.) så var meningen att man skulle 
slippa bygga nya spår utan istället kunna köra fort på de spår vi redan hade.

In mot Stockholm är den större delen av spåret nybyggt, men det finns en bit 
där Arlanda Express tåg inte får köra fortare än 160 km/h medan X2 kan 
fortsätta blåsa på i 200...********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: