[uppsalapendeln] Re: SV: Re: SV: Re: Säkerhet påX2000-tå gen

  • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 26 Feb 2003 16:25:59 +0100

Kör man i praktiken 200 km/h mellan Arlanda och Stockholm?

----- Original Message ----- 
From: "Thomas Tydal" <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Wednesday, February 26, 2003 4:14 PM
Subject: [uppsalapendeln] SV: Re: SV: Re: Säkerhet påX2000-tå gen


> > Jag har läst någonstans att X2000 är den dyraste och långsammaste
> > snabbtåget i hela Europa.
> 
> Långsammast på specialbyggda höghastighetsspår, ja troligen. Däremot är det 
> snabbast på "vanliga" spår. När man tog fram X2 (som tåget heter, X2000 är 
> bara ett produktnamn hos SJ som "intercity" t.ex.) så var meningen att man 
> skulle slippa bygga nya spår utan istället kunna köra fort på de spår vi 
> redan hade.
> 
> In mot Stockholm är den större delen av spåret nybyggt, men det finns en bit 
> där Arlanda Express tåg inte får köra fortare än 160 km/h medan X2 kan 
> fortsätta blåsa på i 200...
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: