[SKRIVA] Re: Universum en bubbla i en extra dimension, säger Uppsala Univ

  • From: Ahrvid <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
  • To: "skriva@xxxxxxxxxxxxx" <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 30 Dec 2018 14:29:22 +0000

Rickard:

Lägg till detta att strängteorin inte ens är en äkta vetenskaplig teori, utan 
fortfarande
står och stampar på hypotesstadiet.
  Förstår du matermatiken kring dessa avancerade kosmologiska teorier? Jag 
måste erkänna att det är bortom mig. När jag läser om sådant tycker jag mig 
blott få ett ungefärligt hum om vad de menar...
  Men strängteori(erna - flera finns, som sagt) är mer hypotes än vetenskap, 
och det beror på att de är ICKE PRÖVBARA. Vi vet ännu inget experiment eller 
någon observation vi kan göra för att pröva om en strägteori är sann eller 
falsk. Därmed ligger det formellt utanför vetenskap (men är ändå förstås 
intressanta vetenskapliga hypoteser).
  Sådant som strängteori kommer i hög grad från matematiken, där mantar vissa 
egenskaper kring den subatomära världen och naturlagarna som vi känner till och 
utsätter dem för  matematiska operationer. Det hela påminner om Max Tegmarks 
bok Vårt matematiska univerrsum, som menar att ALLT är matematik.

--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx/Follow @SFJournalen on Twitter for latest skiffy news/Gå med 
i SKRIVA för författande, sf, fantasy, kultur (skriva-request@xxxxxxxxxxxxx 
subj: subscribe) &amp; Fantastiknovelltävingen http://ahrvid.bravejournal.com/ ;
AEs novellsamling Mord på månen nu som ljudbok: http://elib.se C Fuglesang: ;
"stor förnöjelse...jättebra historier i mycket sannolik framtidsmiljö"/Läs även 
i Novellmästar-antologier som Alla tiders brott &amp; fancyclopedin 
Fandboken/YXSKAFTBUD GE VÅR WCZONMÖ IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- ;
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: