[SKRIVA] Re: Universum en bubbla i en extra dimension, säger Uppsala Univ

  • From: Aleph <info@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "skriva" <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 30 Dec 2018 21:46:58 +0700


 ---- On Sun, 30 Dec 2018 21:29:22 +0700 Ahrvid <ahrvid@xxxxxxxxxxx> wrote ---- 

Förstår du matermatiken kring dessa avancerade kosmologiska teorier? Jag 
måste 
  erkänna att det är bortom mig. När jag läser om sådant tycker jag mig 
blott få ett 
  ungefärligt hum om vad de menar... 

Och är du idiotkorkad på fullt allvar, bäste herr Engholm? Ingen behöver kunna 
matematikens innersta mysterier för att begripa vad som är principiellt fel 
eller tvivelaktigt i en teori. Att du sedan inte ens begriper utgångspunkterna 
i strängteorin, det är ditt privata problem. Mitt problem med dig är annars att 
jag finner dina insinuanta ifrågasättanden av praktiskt taget allt jag skriver, 
direkt motbjudande. Om du inte slutar upp med detta beteende snarast, kommer vi 
aldrig att ha något samarbete på någonting framöver.

Men strängteori(erna - flera finns, som sagt) är mer hypotes än vetenskap, 
och det beror på att de är ICKE PRÖVBARA.

Och det är den kritik som riktades mot strängteorin för 15-20 år sedan, man 
nästan aldrig numera i seriösa sammanhang. Problemet är att man inte vet vad 
som skulle kunna prövas, just eftersom det inte finns någon hel, fungerande 
strängteori som gör testbara förutsägelser. Men t.ex. Brian Greene i "An 
Elegant Universe" ger exempel på vad som kan tänkas bli testbart framöver.

/ Rickard


IDÉ- & SKÖNLITTERATUR
Aleph Bokförlag -- www.alephbok.com
Weird Webzine -- www.weirdwebzine.com

-----
SKRIVA - sf, fantasy och skr�ck  *  �ldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- ;
request@xxxxxxxxxxxxx f�r listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: