[SKRIVA] Universum en bubbla i en extra dimension, säger Uppsala Univ

  • From: Ahrvid <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
  • To: "skriva@xxxxxxxxxxxxx" <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 30 Dec 2018 12:56:35 +0000

Svenska forskare vid Uppsala Universitet har nått viss uppmärksamhet med en ny 
kosmologisk modell:

https://dailygalaxy.com/2018/12/the-bubble-universe-a-new-model-of-the-cosmos/

"Uppsala University researchers have devised yet another “new model” for the 
universe based on string theory – one with the added bonus they propose may 
solve the enigma of dark energy.
  Their new article, published in Physical Review Letters, proposes a new 
structural concept, including dark energy, for a universe that rides on an 
expanding bubble in an additional dimension.
  We have known for the past 20 years that the universe is expanding at an ever 
accelerating rate. The explanation is the “dark energy” that permeates it 
throughout, pushing it to expand. Understanding the nature of this dark energy 
is one of the paramount enigmas of fundamental physics.
  It has long been hoped that string theory will provide the answer. According 
to string theory, all matter consists of tiny, vibrating “stringlike” entities. 
The theory also requires there to be more spatial dimensions than the three 
that are already part of everyday knowledge."

http://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=11936&typ=

"Sedan femton år tillbaka finns det modeller inom strängteorin som man menat 
kan ge upphov till mörk energi. De har dock utsatts för allt hårdare kritik och 
flera forskare hävdar nu att ingen av de hittills föreslagna modellerna 
fungerar.
  I sin nya artikel föreslår forskarna ett nytt sätt att konstruera ett 
universum med mörk energi, där vårt universum rider på en expanderande bubbla i 
en extra dimension. Hela vårt universum ryms på randen av den expanderande 
bubblan. All materia som finns i vårt universum svarar mot ändpunkterna på 
strängar som sträcker sig ut i den extra dimensionen. Forskarna visar också att 
expanderande bubblor av detta slag kan skapas inom ramen för strängteorin. Man 
kan tänka sig att det finns fler bubblor än vår som svarar mot andra universa."

--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx/Follow @SFJournalen on Twitter for latest skiffy news/Gå med 
i SKRIVA för författande, sf, fantasy, kultur (skriva-request@xxxxxxxxxxxxx 
subj: subscribe) &amp; Fantastiknovelltävingen http://ahrvid.bravejournal.com/ ;
AEs novellsamling Mord på månen nu som ljudbok: http://elib.se C Fuglesang: ;
"stor förnöjelse...jättebra historier i mycket sannolik framtidsmiljö"/Läs även 
i Novellmästar-antologier som Alla tiders brott &amp; fancyclopedin 
Fandboken/YXSKAFTBUD GE VÅR WCZONMÖ IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- ;
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: