[SKRIVA] Re: Universum en bubbla i en extra dimension, säger Uppsala Univ

  • From: Aleph <info@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "skriva" <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 30 Dec 2018 20:33:47 +0700


Ahrvid citerade:

"Sedan femton år tillbaka finns det modeller inom strängteorin som man menat 
kan ge upphov till mörk energi. De har dock utsatts för allt hårdare kritik 
och 
flera forskare hävdar nu att ingen av de hittills föreslagna modellerna 
fungerar. 
  I sin nya artikel föreslår forskarna ett nytt sätt att konstruera ett 
universum med 
mörk energi, där vårt universum rider på en expanderande bubbla i en extra 
dimension. 

Problemet med strängteorin är att den är så komplex och plastisk att det går 
att få fram praktiskt taget alla resultat man vill ha, ad hoc. Man kan lägga 
till dimensioner eller dra ifrån, de extra dimensionerna kan förutsättas vara 
subatomärt små eller större än vårt universum, vissa dimensioner kan tänkas 
vara subatomära medan andra tillhör den andra kategorin... Lägg till detta att 
strängteorin inte ens är en äkta vetenskaplig teori, utan fortfarande står och 
stampar på hypotesstadiet.

En mer elegant och ej onödigt tillkrånglad Theory of Everything, utan en massa 
parametrar att mixtra med efter behag, är Erik Verlindes "entropic gravity", 
som i ett slag förklarar både mörk energi och mörk materia genom att 
omformulera allmän relativitetsteori i termodynamiska termer. Det var mycket 
skriverier om Verlindes teori för 8-9 år sedan, och den fortsätter att 
utvecklas och engagera ett växande antal forskare -- Verlinde själv är ingen 
sensationsmakare som utlovar fantastiska resultat innan någonting är färdigt. 
Jag kan satsa en slant på att det blir hans teori, eller en version av den, som 
visar sig stämma: https://youtu.be/rWW3S5fNf5c

/ RickardIDÉ- & SKÖNLITTERATUR
Aleph Bokförlag -- www.alephbok.com
Weird Webzine -- www.weirdwebzine.com

-----
SKRIVA - sf, fantasy och skr�ck  *  �ldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- ;
request@xxxxxxxxxxxxx f�r listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: