[SKRIVA] Re: [SKRIVA] Re: Universum en bubbla i en extra dimension, säger Uppsala Univ

  • From: Aleph <info@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "skriva" <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 30 Dec 2018 20:53:36 +0700

Jag skrev:

Problemet med strängteorin är att den är så komplex och plastisk 
att det går att få fram praktiskt taget alla resultat man vill ha, ad hoc. 
Man kan lägga till dimensioner eller dra ifrån, de extra dimensionerna 
kan förutsättas vara subatomärt små eller större än vårt universum, 

Jag ska tillägga att det var mer än några få år sedan jag läste om strängteorin 
och förlorade intresset för den, men inget verkar egentligen ha förändrats 
sedan dess. De versioner av strängteorin som talade om dimensioner större än 
vårt universum tillhörde de mindre populära, men dessa Uppsalanissar verkar 
tala om just det.

/ Rickard


IDÉ- & SKÖNLITTERATUR
Aleph Bokförlag -- www.alephbok.com
Weird Webzine -- www.weirdwebzine.com

-----
SKRIVA - sf, fantasy och skr�ck  *  �ldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- ;
request@xxxxxxxxxxxxx f�r listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

  • » [SKRIVA] Re: [SKRIVA] Re: Universum en bubbla i en extra dimension, säger Uppsala Univ - Aleph