[SKRIVA] Re: Om Stieg Larsson

  • From: "ahrvid@xxxxxxxxxxxx" <ahrvid@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 19 Mar 2008 22:47:41 +0100 (CET)

Från: berghorn@xxxxxxxxxxxxxxxxx
>Argumenten för fördelarna med modererade listor hopar sig, synd bara att
>Ahrvid inte går med på sådant.
  Efter nära nog två decenniers erfarenhet av elektroniska debattfora kan jag 
bara säga att s k moderering är något man till varje pris bör undvika. Det 
används för att undertrycka åsikter och är emot idén med yttrandefrihet. Envar 
har förstås möjlighet att låta bli att läsa det man inte tycker passar, men 
inte att hindra andra från att ö h t yttra det. De som gillar moderering synes 
leva i någon sorts bubbla, med en idealbild av världen som man vill ansa så att 
den passar ens bubbla. (Det är mycket lämpligare att denne person i så fall 
öppnar ett envägsforum, t ex en blog.)
  Det är i mötet mellan olika åsikter det sanna och rätta kan kondenseras 
fram. Om vissa åsikter rensas bort på förhand uppnås inga framsteg. Så är det.

--Ahrvid
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva-
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: