[cfinformatica-grup] Re: (No From: xavisaez <xavisaez@xxxxxxxxx>

  • From: Carles Balbastre <cbalbastre@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 10 Feb 2012 19:38:38 +0100

Coincideixo 100% amb l'expressat per l'Àlex sobre que nosaltres ensenyem
conceptes i procediments, no productes.

I usem l'eina que més adequada ens sembli per fer-ho. Com ell diu
la classe la farem amb un Seat, un Renault o un Ford però el resultat ha de
servir per conduir qualsevol automòbil. I, en el nostre cas, les eines de
software lliure em reporten beneficis evidents per a l'ensenyament. Fins i
tot es va esvaint l'aura (falsa) que proporcionaven les certificacions
privatives (Microsoft, Cisco i altres) i que mai devíem haver valorat per
sobre de la nostra certificació: el títol que atorguem com a sistema públic
d'ensenyament.

--
Carles Balbastre
"All statements are equally true".- Jim Leonard
Res és real... a menys que es declari enter.-

Other related posts: