Re: "Polar radius"

  • From: "N. Foldager" <nf@xxxxxxxxxx>
  • To: "astrolist@xxxxxxxxxxxxx" <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 12 Apr 2010 23:06:01 +0200

Michael Quaade:

> Jeg vil gætte på at det kan kaldes polradius ...

Ja. Det er almindeligt brugt.

> ... eller måske polær radius.

Man forstår jo, hvad der menes, men en pedant (hvem det så skulle 
være) kunne udlægge det, som at radius har en retning, som en vektor, 
hvis den er polær eller polariseret.

> Ellers ville jeg nok skrive "radius over polerne"

Jeg vil mene, at en sådan ikke findes. Kun en diameter over polerne, 
idet "over" må udlægges således, at den går igennem begge poler. Jvf. 
at "over en årrække" dækker alle årene.

> "radius til polerne" 

vil være korrekt; omend lidt tungt.

> Der findes mig bekendt ikke noget veletableret dansk ord.

Ikke autoriseret, men polradius er almindeligt brugt.

Ligesom ækvatorradius eller ækvatorialradius.

Mvh

Niels Foldager

Other related posts: