[arabic-nvda] Re: ÙØÙÙØÙØÙØÙÙÙØÙØØØÙØØØÙÙØØØÙ NVDA

  • From: ØÙÙ ØÙØÙØÙ <alamri86@xxxxxxxxx>
  • To: arabic-nvda@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 14 Oct 2012 09:59:38 +0400

ÙØØØØ ØÙ ØØÙ ØÙÙØØÙÙ.
ÙÙ ØÙØØØØ ÙØ ÙØØÙØ ØØØÙØ ØÙÙØØØ ØÙØØÙØØ ØØÙ ØÙÙØØØ ØÙØØØÙØØ
ÙÙÙÙÙÙØÙØØØÙØ ÙØØØØØ ÙØÙÙÙÙ ÙØØÙØ ØÙØØØÙØ ØØØØØØØÙ ØÙÙØØØ.
ÙÙÙ ÙØ ØØØØØ ÙØØÙ ØÙÙØØØ ØÙØØØÙØ ÙÙ ØØÙØ ÙØØÙØÙ ÙØØÙÙ ÙÙ ØÙØØÙØÙØ.
ØØÙØØÙ ÙÙ.

ØØØØÙØ 14â/10â/2012Ø ÙØØ hachimiâ <nourdin.hachimi@xxxxxxxxx>:
> ØØÙØÙ ØÙÙØØÙ ÙØÙÙ ØØØÙØ ØØÙØÙØÙØ ØÙØÙÙÙ nvda
> ØÙØÙØÙ ØÙÙÙÙ ÙØØÙØ ØÙÙÙ
> ØØØÙÙ ÙØ ÙÙ ØÙØÙØÙ ÙÙ ØØØÙØ ØØÙØÙØ nvda, ÙÙ ØØÙ ØÙØØÙØÙØ ÙØØØÙØÙ ÙÙ ØØÙØ
> ØÙ ØØØÙØÙ ÙÙÙ ØÙÙØØØ ØÙØØØÙØ,
>   ØØØÙ ØÙØÙØØØ ØØØÙ ØÙÙÙ ÙÙÙÙ.
> ØÙÙØØÙÙ
>
>
>


-- 
ali abdullah alamri.
hellp desk Specialist
mobile: 0096895902112
Twitter: ameerallwijdan

Other related posts: