[aenda] Re: (no subject)

  • From: lucia hermida <luciarodeiro@xxxxxxxxx>
  • To: aenda@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 8 Nov 2010 15:59:11 +0100

non, só hai que entregar os papeis para actualizar os membros da asociación
e posíbeis cambios na xunta directiva. O ano pasado foi o único que non o
pediron, pero sempre hai que facelo por estas datas. O das memorias só é
para actividades subencionadas no 2010, e nós non fumos subencionados en
nada. Son memorias xustificativas das actividades.

O que si, vai haber que reunirse TODOS para asinar os papeis. Están en
internet, así que xa mos baixo eu e lévoas á reunión (creo que son eses).
Senón tamén chamo á usc ou vou á UXA e pregunto, por se acaso é outra cousa.
Quedamos para o xoves (este mércores é o magosto) ou para o luns da semana
que ven, que día vos ven millor??

Veña!

Olalla (dende o correo de Lucía)

2010/11/6 Rita lula <rita_lula@xxxxxxxxxxx>

>  pues habra q entregqar memorias alli, vaian completas ou non. !!!
>
> ------------------------------
> From: sortari@xxxxxxxxxxx
> To: aenda@xxxxxxxxxxxxx
> Subject: [aenda] (no subject)
> Date: Fri, 5 Nov 2010 12:53:50 +0000
>
> Acabo de abrir el correo y me encontre con esto:
>
>
>
>
>
> Co obxecto de que a súa Asociación poida manterse no CENSO DE ASOCIACIÓNS
> ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, debe proceder a
> actualizar os membros que constitúen a xunta directiva, o domicilio social,
> e o número de teléfono de contacto ou calquera outro dato que considere de
> interese para xeral coñecemento da comunidade universitaria.
>
>
>
> *Antes do 18 de novembro de 2010 as  14 horas* debe comunicar á Sección de
> Servizos á Comunidade Universitaria do Servizo de Axudas e Servizos ao
> Alumnado, Pavillón Estudantil, Campus Vida, Santiago de Compostela, o
> anteriormente requirido, de non o facer procederase a dala de baixa no
> devandito Censo.
>
>
>
> Lémbraselle que de acordo co punto 3.a  da convocatoria quedarán excluidas:
>
>
>
> *“a) As asociacións que non presenten memoria xustificativa das
> actividades subvencionadas e realizadas no ano 2010. “*
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2010
>
> *O VICERREITOR DE ESTUDANTES E FORMACIÓN CONTÍNUA*
>
>  (P.D., R.R. de 9 de xullo de 2010, DOG do 6 de agosto)
>
>
>
>
>  [image: X:\Sinatura Vicerreitor\Duran Villa.jpg]Francisco R. Durán Villa
>

Other related posts: