[aenda] Re: (no subject)

  • From: Raquel Novoa <raquelnb89@xxxxxxxxx>
  • To: aenda@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 9 Nov 2010 13:24:54 +0100

>
> Eu podo o luns. Pero a reunion onde sería, no vagalume ou en aenda?

Other related posts: