[uppsalapendeln] resegaranti

  • From: Erika Svensson <erika_amor@xxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 26 Oct 2003 11:08:42 -0800 (PST)

Fick ett mejl i från SJ, angående ersättningar och
förseningar etc.
Det verkar som de skall införa en restidsgaranti. Bra
va?

/Erika.

Från 1 december i år 2003 erbjuder SJ ersättning vid
försening. Detta sker genom att förstärka våra
nuvarande resevillkor med den efterfrågade
restidsgarantin. Garantin omfattar alla sorters
biljetter och gäller förseningar som förorsakats av
oss. 

* Kund med biljett som anger att total restid med SJ
som understiger 60 minuter och som drabbas av
försening om minst 20 minuter.
 
* Kund med biljett som anger att total restid med SJ
är mellan 60 och 120 minuter och som drabbas av
försening om minst 40 minuter.
 
* Kund med biljett som anger att total restid med SJ
överstiger 120 minuter och som drabbas av försening om
minst 60 minuter.

Övriga detaljer är under bearbetning och kommer att
finnas tillhands närmare 1 december då garantin tas i
bruk.
 __________________________________
Do you Yahoo!?
Exclusive Video Premiere - Britney Spears
http://launch.yahoo.com/promos/britneyspears/


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: