[uppsalapendeln] Re: resegaranti

  • From: Catharina Rehn <catharina.rehn@xxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 27 Oct 2003 10:06:44 +0100

Man undrar också om inställda tåg räknas som en försening, dvs att ersättningen betalas om det är passageraren som blir 20 min försenad och inte tåget.

För om jag har förstått det rätt så tar förseningsstatistiken inte upp försenade tåg?

/Catharina

At 20:08 2003-10-26 +0100, you wrote:

Fick ett mejl i från SJ, angående ersättningar och
förseningar etc.
Det verkar som de skall införa en restidsgaranti. Bra
va?

/Erika.

Från 1 december i år 2003 erbjuder SJ ersättning vid
försening. Detta sker genom att förstärka våra
nuvarande resevillkor med den efterfrågade
restidsgarantin. Garantin omfattar alla sorters
biljetter och gäller förseningar som förorsakats av
oss.

* Kund med biljett som anger att total restid med SJ
som understiger 60 minuter och som drabbas av
försening om minst 20 minuter.

* Kund med biljett som anger att total restid med SJ
är mellan 60 och 120 minuter och som drabbas av
försening om minst 40 minuter.

* Kund med biljett som anger att total restid med SJ
överstiger 120 minuter och som drabbas av försening om
minst 60 minuter.

Övriga detaljer är under bearbetning och kommer att
finnas tillhands närmare 1 december då garantin tas i
bruk.
__________________________________ Do you Yahoo!? Exclusive Video Premiere - Britney Spears <http://launch.yahoo.com/promos/britneyspears/>http://launch.yahoo.com/promos/britneyspears/


******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
**************************************************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: