[uppsalapendeln] Re: resegaranti

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 27 Oct 2003 08:19:04 +0100

ja, det är en liten förbättring med den de facto-ersättningspolicy som fanns specifikt för Uppsalapendeln fram till och med förra året,
men då krävdes det ju 30 minuters försening för att ersättning skulle utbetalas.


Jag m fl var på en marknadsundersökning anordnad av SJ i våras, där ett förslag presenterades om ett ramverk för en ny sorts resegaranti.
I det förslaget var det återigen 30 minuter som var undre gräns.
Vi påpekade då att förseningen måste vara proportionell mot restiden, och att 29 minuters försening med varenda resa på uppsalapendeln
inte kunde vara acceptabelt, då restiden ju inte är mer än 35-40 minuter. Att de nu satt 20 minuter är måhända en förbättring, vad tycker ni andra?Denna vecka kommer mycket sannolikt mötet med SJs kundansvarige, Irja Bäckström, att bli av. Maila gärna in allt som ni vill att vi ska ta upp med henne!


PS: vad betyder passuset om att "...gäller förseningar som förorsakats AV OSS" ? Innebär det kanske att banverkets alla förseningar inte ersätts?????


/FErika Svensson wrote:


Fick ett mejl i från SJ, angående ersättningar och
förseningar etc.
Det verkar som de skall införa en restidsgaranti. Bra
va?

/Erika.

Från 1 december i år 2003 erbjuder SJ ersättning vid
försening. Detta sker genom att förstärka våra
nuvarande resevillkor med den efterfrågade
restidsgarantin. Garantin omfattar alla sorters
biljetter och gäller förseningar som förorsakats av
oss.


* Kund med biljett som anger att total restid med SJ
som understiger 60 minuter och som drabbas av
försening om minst 20 minuter.

* Kund med biljett som anger att total restid med SJ
är mellan 60 och 120 minuter och som drabbas av
försening om minst 40 minuter.

* Kund med biljett som anger att total restid med SJ
överstiger 120 minuter och som drabbas av försening om
minst 60 minuter.

Övriga detaljer är under bearbetning och kommer att
finnas tillhands närmare 1 december då garantin tas i
bruk.
__________________________________ Do you Yahoo!? Exclusive Video Premiere - Britney Spears http://launch.yahoo.com/promos/britneyspears/


******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: