[uppsalapendeln] Re: UNT 2005-12-06:inga tvåvåningståg på Uppsalapendeln

  • From: Leif Lagerstedt <leif.lagerstedt@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 07 Dec 2005 18:10:14 +0100


Det var en glädjande nyhet. Dubbeldäckarna är inte trevliga att åka med. Ännu trängre än de tämligen usla Reginatågen. De visar helt tydligt att SJ inte bryr sig om passagerarnas bekvämlighet. Vi skall sitta som strypta sillar i vagnarna. För oss förstaklassresenärer är dubbeldäckarna ett dåligt skämt. Det finns en förstaklassavdelning som är identisk med andraklassavdelningarna. Enda skillnaden är en skylt på dörren där det står 1 klass. Och detta har de mage att begära förstaklassbiljett för! Hur har man egentligen tänkt om man tänkt överhuvudtaget? Funderar på KO-anmälan. Någon som vill hjälpa till?
Är inte jurist.


Leif LagerstedtAt 13:29 06/12/2005, you wrote:
<http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=453031,00.html>http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=453031,00.html

Inga tvåvåningståg på Uppsalapendeln
[]

2005-12-06 00:00

Av:Ola Lindqvist
SJ:s nya tvåvåningståg kommer inte att sättas i trafik på Uppsalapendeln. Tågen kan utnyttjas bättre på andra linjer, enligt bolaget.
­ Det skulle innebära ett för dåligt fordonsutnyttjande att använda vagnarna på sträckan, säger SJ:s vd Jan Forsberg till UNT.Även om tågen skulle kunna fyllas med passagerare i ena riktningen under högtrafik så skulle de köra med åtskilliga tomma stolar i motsatt riktning, precis som fallet är med dagens tågpendel Uppsala - Stockholm.
SJ anser att dubbeldäckarna kan utnyttjas bättre på andra sträckor i Mälardalen. Uppsala kommer dock att trafikeras av de nya vagnarna som en del i ordinarie trafik på Ostkustbanan.
Tvåvåningstågen X 40 är SJ:s senaste sorgebarn i vagnparken. Först försenades leveransen, därefter drabbades de av tekniska problem, med stora trafikbekymmer som följd. Nu räknar Jan Forsberg med att alla de 25 vagnar som hittills levererats ska fungera nästa månad.


UNT: Varför drabbas SJ:s nya tåg nästan regelmässigt av problem?
- Det gäller inte bara SJ:s tåg, även andra har bekymmer. Järnvägen har länge varit en skyddad verkstad i hela Europa, tillverkningen av tåg sker till stora delar med handkraft med mycket lågt utvecklande av effektiva produktionsmetoder, säger Jan Forsberg.
SJ har nu beslutat kompensera pendlarna på flera Mälardalssträckor genom rabatterade priser. Det gäller dock inte Uppsala - Stockholm.
- Trafiken på de kompenserade sträckorna har fungerat utomordentligt dåligt under väldigt lång tid. Det har inte varit samma extraordinära situation på Uppsalapendeln, säger Jan Forsberg.


JPEG image

Other related posts: