[uppsalapendeln] SV: Re: SV: Re klammation av 7.17 tåget idag

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 7 Feb 2003 21:21:35 +0100

> ...och även 20.10 Ua-Sthlm är inställt pga samma skäl. har personalen 
> klappat ihop av dagens inferno, månne?

Utan att veta hur det är i det specifika fallet, men personalen drabbas ju 
också av trafikstörningarna. Precis som pendlare är ju SJ-personal på väg till 
jobbet när de befinner sig på tåget (även om de samtidigt också är på jobbet). 
Lokföraren som kör 7.15 till Stockholm kanske har en halvtimmes rast när han 
kommer fram till Stockholm och ska sedan köra ett tåg till Västerås. När 
7.15-tåget blir så sent som det var idag så går ju inte det ihop, utan man får 
kalla ut en jourförare. Men så är 6.53-tåget också försenat, och 7.56-tåget, 
och 8.10-tåget, och... ja, till slut finns det inte fler jourförare att kalla 
ut. Då ringer man hem till folk som är lediga och frågar om de har lust att 
ställa upp och jobba lite övertid.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: