[uppsalapendeln] SV: Re: SV : Re klammation av 7.17 tåget idag

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 9 Feb 2003 15:59:17 +0100

Fredrick,

> ja jag vet att Gordon föreslår sånt också. Men det spelar ju
> ingen roll - vad man kan få där är möjligtvis förklaringar, men
> det finns ändå inga ursäkter.

Vad du kan få där är förståelse för hur deras arbete går till, något du kan ha 
nytta av i möten med Gordon.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: