[uppsalapendeln] SV: SV: Re: SV: Re klammation av 7.17 tåget idag

  • From: "SONJA NIMMERSTAM" <sonja.nimmerstam@xxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 7 Feb 2003 22:18:22 +0100

Varför har SJ totalt upphört med att sätta in bussar från Uppsala station vid 
förseningar och inställda tåg??
Det är ett krav till krav-listan att det ska finnas bussar i beredskap att 
sättas in vid dylika störningar. Därutöver ska de dela ut taxibiljetter snarast 
möjligt.......
Vi har betalt TIM-kort för att komma till våra arbeten och jag tror att många 
lider i det tysta och orkar inte klaga.
Idag åkte jag med 7.23-tåget som stod skyltat till spår 1 redan kl 7.10, på 
spår 1 stod 7.15-tåget som avgick försenat. På den gula monitorn som finns 
uppsatt på perrongen spår 1 stod det att det skulle avgå kl 7.23 som flera 
påpekat blev det försenat och vi som åkte vidare med SL-pendel fick en 
historisk dag. Under denna upplysning rullade en sträng där det stod: Trevlig 
resa, trevlig resa.... TA BORT DETTA, det är som ett hån! I Märsta har SL sin 
rullande list. Förseningar av pendeltrafiken pga väderlek.
Nu börjar måttet bli rågat, väderlek har vi väl jämt.....
När de ska de börja behandla oss som normala människor.
/sn********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: