[uppsalapendeln] Re: Mötet igår...

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: Erika Svensson <erika_amor@xxxxxxxxx>,PendlarNätver ket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 01 Nov 2003 09:40:26 +0100

"titta igenom och se om nåt dykt upp".

/F


Erika Svensson wrote:


scanna av??
--- Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
wrote:


en sak till...


- Irja har beordrat SJs kundtjänst att regelbundet
"scanna av" det som dyker upp på resp. Pendlarföreningars hemsidor, t ex
vår!


/F
Fredrick Beste wrote:
jag och Anders E träffade SJs Irja Bäckström


igår. Här är lite korta

stolpar (fritt ur mitt minne, reservation för


"demens"...)


- resegarantin kommer gälla ALLA typer av


förseningar som resenärer

utsätts för, oavsett orsak.

- Ingen start för byggnation av resecentrum i


Uppsala, det prutades

bort i budgetmanglingarna.

- SJ kör jour med höjd beredskap över vintern, som


förra året. Jag

fick dock intrycket att "beredskapsnivån" sänks


något (inga lokförare

sover över på stationerna osv, men att för SJs del


ändå är avsevärt

bättre än "katastrofåret" 2001. De återkommer med


mer detaljer om

detta, likaså om vad Banverket tänker göra (deras


vintersatsning var

ju, minst sagt, misslyckad, vilket i o f s var


synd då SJ självt

lyckades mycket bättre). [kommentar från Tydal???]

- Förvirringen med X2000 och årskorten verkar vara


utredd nu (vad

säger du, Leif L?) - SJ har tagit tillbaka


försämringen och bett om

ursäkt.

- SJ har begärt att får "äga sin information" på


stationerna självt,

dvs inte vara beroende av banverkets tablåer och


utrop.


-Avtalet om tågservice och klargöring med


TrainMaint (de som försenar

tågen från Hagalund, ni vet) är uppsagt.

- SMS-tjänsten kommer att permanentas. Ambitionen


är att den ska vara

gratis för alla som vill ha den.

- Irja höll med om att den artificiella, ologiska


uppdelningen mellan

X2000 och Uppsalapendeln är olycklig. Ambitionen


är att den ska bort,

och att vi då får ta samtliga tåg mellan Stockholm


och Uppsala.


Irja verkar uppriktigt ha ambitionen att vara en


av de som vill vända

skutan för SJ, hon nämnde själv flera gånger att


nu är den stora

omställningen av
SJ från produktionsinriktning till


marknadsinriktning påbörjad, men

att de fortfarande har lång väg kvar. Som en del


av detta är goda

realioner med engagerade kunder naturligtvis A och


O. Låt oss hoppas

att sådana här idéer nu äntligen slår rot i SJ,


och att det så snart

som möjligt syns.


Vi kommer att följa upp alla punkter från


nätverket på kommande

möten. Jag uttryckte önskemål om nytt möte innan


årsskiftet.


/F


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på


uppsalapendels

e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt


e-postmeddelande till


uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************
******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************
__________________________________
Do you Yahoo!?
Exclusive Video Premiere - Britney Spears
http://launch.yahoo.com/promos/britneyspears/

******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: