[uppsalapendeln] Mötet igår...

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 31 Oct 2003 08:16:47 +0100

jag och Anders E träffade SJs Irja Bäckström igår. Här är lite korta stolpar (fritt ur mitt minne, reservation för "demens"...)

- resegarantin kommer gälla ALLA typer av förseningar som resenärer utsätts för, oavsett orsak.

- Ingen start för byggnation av resecentrum i Uppsala, det prutades bort i budgetmanglingarna.

- SJ kör jour med höjd beredskap över vintern, som förra året. Jag fick dock intrycket att "beredskapsnivån" sänks något (inga lokförare sover över på stationerna osv, men att för SJs del ändå är avsevärt bättre än "katastrofåret" 2001. De återkommer med mer detaljer om detta, likaså om vad Banverket tänker göra (deras vintersatsning var ju, minst sagt, misslyckad, vilket i o f s var synd då SJ självt lyckades mycket bättre). [kommentar från Tydal???]

- Förvirringen med X2000 och årskorten verkar vara utredd nu (vad säger du, Leif L?) - SJ har tagit tillbaka försämringen och bett om ursäkt.

- SJ har begärt att får "äga sin information" på stationerna självt, dvs inte vara beroende av banverkets tablåer och utrop.

-Avtalet om tågservice och klargöring med TrainMaint (de som försenar tågen från Hagalund, ni vet) är uppsagt.

- SMS-tjänsten kommer att permanentas. Ambitionen är att den ska vara gratis för alla som vill ha den.

- Irja höll med om att den artificiella, ologiska uppdelningen mellan X2000 och Uppsalapendeln är olycklig. Ambitionen är att den ska bort, och att vi då får ta samtliga tåg mellan Stockholm och Uppsala.

Irja verkar uppriktigt ha ambitionen att vara en av de som vill vända skutan för SJ, hon nämnde själv flera gånger att nu är den stora omställningen av
SJ från produktionsinriktning till marknadsinriktning påbörjad, men att de fortfarande har lång väg kvar. Som en del av detta är goda realioner med engagerade kunder naturligtvis A och O. Låt oss hoppas att sådana här idéer nu äntligen slår rot i SJ, och att det så snart som möjligt syns.Vi kommer att följa upp alla punkter från nätverket på kommande möten. Jag uttryckte önskemål om nytt möte innan årsskiftet./F******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: