[uppsalapendeln] Re: Mötet igår...

  • From: Leif Lagerstedt <lagerstedt@xxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 01 Nov 2003 00:40:26 +0100


Hej igen!


Frågan om årskorten på sträckan Uppsala - Stockholm är nog inte utagerad ännu. Såvitt jag förstår kommer man att återkomma. Se bifogade meddelande från SJ:s kundservice den 11 september i år. Jag köpte dock ett nytt årskort (mitt 35:e!) denna vecka (efter stor tvekan då jag inte är säker på att SJ överlever ett år till) och då fanns inga ändringar i bestämmelserna. Så det närmaste året kan de inte försöka trassla igen för mig. Men att de skulle ha tagit tillbaka och bett om ursäkt stämmer inte alls, utan de väntar bara på lämplig tidpunkt att slå till igen. Notera att de ändrade sig först efter att ha blivit KO-anmälda. Någon juridiskt kunnig lyckades väl också få dem att fatta att man inte kan ändra avtal retroaktivt. Har talat med ett par riksdagsmän och de är inte alls roade av SJ:s piruetter. Jag tror inte att Irja Bäckström har något att säga till om här, det är vatten- och trycksäkra skott mellan SJ:s olika avdelningar. Observera att det inte gäller bara X 2000 utan alla fjärrtåg som inte står i tabell 51. Så det är bara att vänta på nästa rond. Uppsalapendlarna bryr man sig nog inte så mycket om, vi kan ju inte vända oss till någon annan leverantör. Men, hoppet är ju det sista som överger människan. Glädjande att Irja i alla fall förstått att de inte kör tåg utan passagerare.

Strulet med restaurangtvagnståget förvånar mig inte. Det är ett IC-tågsätt som skall gå Stockholm-Västeräs-Örebro-Göteborg och restaurangvagnen är mycket riktigt privat (ett företag från Strömstad tror jag). Har åkt med det två gånger, första och sista gången! Man har tydligen så ont om vagnar att man måste ta till detta tågsätt vilket ju gör livet mycket besvärligt för Knivsta- och Märstapendlarna.

Vi har väl alla noterat att det är inte varje dag man träffar en konduktör nu för tiden, snart får vi väl önska dem välkomna på tåget, de få som blir kvar!

Hälsningar

Leif Lagerstedt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hej igen
Tack för att du kontaktat oss.
Jag antar att du redan fått denna information men SJ har till slut tagit följande beslut:
Årskort på tåg som bara stannar för på-/avstigande
==================================================
I tidtabellen annonseras vissa tåg med uppehåll endast för påstigande/avstigande. T ex Stockholm - Sundsvall med X 2000-tåg 572 (avgång 12.25). Det tåget stannar i Uppsala endast för påstigande. Detta förekommer även på andra sträckor.
Enligt SJF 850, 7:3, har resenär med Årskort Guld rätt att stiga på tåg som enligt tidtabell endast gör uppehåll för avstigande samt stiga av tåg som endast gör uppehåll för påstigande.
OBS! Under en övergångsperiod är detta nu tillåtet för innehavare av ALLA Årskort (Silver, Silver Plus och Guld).


Kommande ändring:
-----------------
Det informationsmaterial, broschyr och följebrev, som ges ut i samband med köp av Årskort idag ska ses över och nytt ska tas fram. Där ska stå att inga undantag ges för resenärer med Årskort när det gäller av- och påstigning som annonseras i tidtabellen.
För kort som köps fr o m ett visst datum (som ännu inte är bestämt) kommer de undantagen inte längre att vara tillåtna. Information om exakt datum kommer så snart som det är bestämt.
- Årskort (Silver, Silver Plus och Guld) med första giltighetsdatum fr o m det datumet: Det är inte tillåtet att stiga på tåg som endast stannar för avstigande eller tvärtom.
- Årskort (Silver, Silver Plus och Guld) med första giltighetsdatum före det datumet: Under kortets hela giltighetstid får resenären i mån av plats stiga på tåg som endast stannar för avstigande eller tvärtom.
Observera att tåg som endast stannar för avstigande kan avgå före den avgångstid som står i tidtabellen.


Orsaken till att begränsningen införs är, som jag tidigare skrivit, risken för förseningar. Vi kan som sagt av säkerhetsskäl inte bara stänga dörrarna och avgå. Det förvånar mig mycket att du avfärdar detta detta som nonsens då problematiken finns på alla tåg i världen. I rusningstid drabbas även tunnelbanan av problematiken trots att tunnelbanans avgångsrutiner rent säkerhetsmässigt är lindrigare.
För vidare kontakt i detta ärende ange ärendenummer 113463. Vill du svara på detta mail, vänligen klicka på följande länk
http://www.sj.se/feedback/dialog/?iFeedID=113463&sCRC=0x15950EFD
(OBS! Det går inte att svara på detta mail genom att svara eller använda reply!)
______________________________________________________________________________________________________________
-Subject: [uppsalapendeln] Mötet igår...


jag och Anders E träffade SJs Irja Bäckström igår. Här är lite korta stolpar (fritt ur mitt minne, reservation för "demens"...)

- resegarantin kommer gälla ALLA typer av förseningar som resenärer
utsätts för, oavsett orsak.

- Ingen start för byggnation av resecentrum i Uppsala, det prutades bort
i budgetmanglingarna.

- SJ kör jour med höjd beredskap över vintern, som förra året. Jag fick
dock intrycket att "beredskapsnivån" sänks något (inga lokförare sover
över på stationerna osv, men att för SJs del ändå är avsevärt bättre än
"katastrofåret" 2001.  De återkommer med mer detaljer om detta, likaså
om vad Banverket tänker göra (deras vintersatsning var ju, minst sagt,
misslyckad, vilket i o f s var synd då SJ självt lyckades mycket
bättre). [kommentar från Tydal???]

- Förvirringen med X2000 och årskorten verkar vara utredd nu (vad säger
du, Leif L?) - SJ har  tagit tillbaka försämringen och bett om ursäkt.

- SJ har begärt att får "äga sin information" på stationerna självt, dvs
inte vara beroende av banverkets tablåer och utrop.

-Avtalet om tågservice och klargöring med TrainMaint (de som försenar
tågen från Hagalund, ni vet) är uppsagt.

- SMS-tjänsten kommer att permanentas. Ambitionen är att den ska vara
gratis för alla som vill ha den.

- Irja höll med om att den artificiella, ologiska uppdelningen mellan
X2000 och Uppsalapendeln är olycklig. Ambitionen är att den ska bort,
och att vi då får ta samtliga tåg mellan Stockholm och Uppsala.

Irja verkar uppriktigt ha ambitionen att vara en av de som vill vända
skutan för SJ, hon nämnde själv flera gånger att nu är den stora
omställningen av
SJ från produktionsinriktning till marknadsinriktning påbörjad, men att
de fortfarande har lång väg kvar. Som en del av detta är goda realioner
med engagerade kunder naturligtvis A och O. Låt oss hoppas att  sådana
här idéer nu äntligen slår rot i SJ, och att det så snart som möjligt syns.


Vi kommer att följa upp alla punkter från nätverket på kommande möten. Jag uttryckte önskemål om nytt möte innan årsskiftet.


/F******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: