[uppsalapendeln] Re: Inför nästa möte med SJ...

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 21 Nov 2002 14:53:51 +0100

p=E5 Roslagsbanan (SL) gjordes ett f=F6rs=F6k att implementera ett s=E5nt=
 system=20
f=F6r ett tag sedan. Vet ej hur bra det funkade.

N=E4r jag hade m=F6te med SJ, tog vi upp detta som en punkt. Jag f=F6resl=
og=20
att de k=F6rde det som typiska examensarbeten f=F6r
datavetare/ingenj=F6rsstudenter att bygga en prototyp f=F6r ettSMS-basera=
t=20
trafikinfosystem.
Det ligger i SJs intresse att kunna leverera s=E5n h=E4r service till=20
kunderna, har de sagt.

/F
Jonas Karlsson wrote:

>Hej!
>
>Visst kan man bygga ett system som skickar ut ett sms om ett t=E5g =E4r =
f=F6rsenat
>inom vissa f=F6rdefinierade tidpunkter.
>
>Man kan tex registrera sig f=F6r att f=E5 f=F6rseningsinformation mellan=
 kl 7-9
>och 16-19 och d=E5 f=E5 ett sms n=E4r en f=F6rsening sker.
>
>Men att bygga och driva ett s=E5dant system kostar en del pengar.
>
>Finns det intresse bland pendlare att prenumera p=E5 s=E5dan information=
 f=F6r en
>l=E5g m=E5nadskostnad?
>
>mvh Jonas Karlsson
>
>
>
>
>-----Original Message-----
>From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
>[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]On Behalf Of j=F6rgen l=F6nn=
gren
>Sent: den 21 november 2002 14:34
>To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
>Subject: [uppsalapendeln] SV: [uppsalapendeln] Inf=F6r n=E4sta m=F6te me=
d
>SJ...
>
>
>
>    Kan man fixa sa att SMS-meddelande skickas ut till medlemmar i natverke=
t
>nar tag ar kraftigt forsenade eller installda?
>
>    Skulle vara till stor hjalp i manga situationer
>
>    Jorgen Lonngren
>
>-----Ursprungligt meddelande-----
>Fr=E5n: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
>[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]F=F6r Fredrick Beste
>Skickat: den 21 november 2002 09:24
>Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
>=C4mne: [uppsalapendeln] Inf=F6r n=E4sta m=F6te med SJ...
>
>
>...skulle jag vilja ha "input" fr=E5n Pendlarn=E4tverket (det =E4r ni so=
m f=E5r
>det h=E4r mailet!)
>
>=C4mnet f=F6r det m=F6tet skall vara PUNKTLIGHET.
>
>(vi har ju delat upp m=F6tena i kategorierna:
>
>1) punktlighet, tidtabeller
>
>2) information till kunder
>
>3) komfort, sittplatser, s=E4kerhet
>
>4) kundtj=E4nst, biljettautomater, reklamationer, resegarantier ).
>
>Jag kommer att sammanst=E4lla det som kommit in hittills (hemsidan +
>uppgifter fr=E5n "chattarna" p=E5 www.UNT.se och f=F6rs=F6ka "bryta ner"=
 detta till
>konkreta f=F6rb=E4ttringspunkter, som jag sedan kommer att g=E5 igenom m=
ed SJ
>(Christina Gordon). D=E4refter f=F6ljer vi upp de punkterna p=E5 kommand=
e
>m=F6ten och ser vad som h=E4nt. Jag hoppas att vi p=E5 s=E5 s=E4tt f=E5r=
 en tydlig
>"progress" vad g=E4ller kundernas =F6nskem=E5l gentemot SJ.
>
>S=E5, vad jag vill att ni ska g=F6ra, k=E4ran pendlarn=E4tverkare, =E4r =
att skicka
>mig tips p=E5 de "systemfel" som ni upplevt vad avser punktlighet och
>tidtabellh=E5llande. Enskilda f=F6rseningar och inst=E4llda t=E5g loggar=
 vi ju
>redan p=E5 hemsidan ( www.travel.to/uppsalapendeln ) s=E5 de beh=F6ver n=
i inte
>rapportera en g=E5ng till, men om ni ser m=F6nster som upprepas och som
>tydligt borde framf=F6ras till SJ, s=E5 har ni chansen nu!
>
>Ett exempel:
> T=E5gen som avg=E5r mot Uppsala 15.40, 16,40 osv fr=E5n sp=E5r 17/18 =E4=
r n=E4stan
>ALLTID 5-15 minuter f=F6rsenade, eftersom de kommer s=F6derifr=E5n (fr=E5=
n
>Eskilstuna, tror jag). Det kanske vore id=E9 att ha mer "luft" i
>tidtabellen p=E5 dessa avg=E5ngar fr=E5n Stockholms central s=E5 att de=

>faktiskt kan h=E4mta in en f=F6rsening d=E4r och ist=E4llet avg=E5 i tid=
 enligt en
>ny, reviderad tidtabell? jag tror att vi alla =E4r d=F6dligt tr=F6tta p=E5=

>"optimist-tidtabeller"?
>
>
>F=F6rhoppningsvis =E4ger n=E4sta m=F6te mellan mig och SJ rum inom de n=E4=
rmaste 2
>veckorna.
>
>V=E4l m=F6tt!! Jag hoppas p=E5 mycket tips och id=E9er!
>
>
>/Fredrick Beste
>
>
>
>
>
>
>
>
>********************************
>Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels =
e-postlista.
>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>med =E4mnet
>unsubscribe
>
>Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>********************************
>
>
>
>********************************
>Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels =
e-postlista.
>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>med =E4mnet
>unsubscribe
>
>Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>********************************
>
>
>
>********************************
>Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels =
e-postlista.
>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>med =E4mnet
>unsubscribe
>
>Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>********************************
> =20
>
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: