[uppsalapendeln] Inför nästa möte med SJ...

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 21 Nov 2002 09:24:06 +0100

...skulle jag vilja ha "input" från Pendlarnätverket (det är ni som får 
det här mailet!)

Ämnet för det mötet skall vara PUNKTLIGHET.

(vi har ju delat upp mötena i kategorierna:

1) punktlighet, tidtabeller

2) information till kunder

3) komfort, sittplatser, säkerhet

4)  kundtjänst, biljettautomater, reklamationer, resegarantier ).

Jag kommer att sammanställa det som kommit in hittills (hemsidan + 
uppgifter från "chattarna" på www.UNT.se och försöka "bryta ner" detta till
konkreta förbättringspunkter, som jag sedan kommer att gå igenom med SJ 
(Christina Gordon). Därefter följer vi upp de punkterna på kommande 
möten och ser vad som hänt. Jag hoppas att vi på så sätt får en tydlig 
"progress" vad gäller kundernas önskemål gentemot SJ.

Så, vad jag vill att ni ska göra, käran pendlarnätverkare, är att skicka 
mig tips på de "systemfel" som ni upplevt vad avser punktlighet och 
tidtabellhållande. Enskilda förseningar och inställda tåg loggar vi ju 
redan på hemsidan ( www.travel.to/uppsalapendeln ) så de behöver ni inte 
rapportera en gång till, men om ni ser mönster som upprepas och som 
tydligt borde framföras till SJ, så har ni chansen nu!  

Ett exempel:
 Tågen som avgår mot Uppsala 15.40, 16,40 osv från spår 17/18 är nästan 
ALLTID 5-15 minuter försenade, eftersom de kommer söderifrån (från 
Eskilstuna, tror jag). Det kanske vore idé att ha mer "luft" i 
tidtabellen på dessa avgångar från  Stockholms central så att de 
faktiskt kan hämta in en försening där och istället avgå i tid enligt en 
ny, reviderad tidtabell? jag tror att vi alla är dödligt trötta på 
"optimist-tidtabeller"?


Förhoppningsvis äger nästa möte mellan mig och SJ rum inom de närmaste 2 
veckorna.

Väl mött!! Jag hoppas på mycket tips och idéer!


/Fredrick Beste
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: