[uppsalapendeln] Re: Inför_nästa_möte_med_SJ...

  • From: Maria Gardfjell <gardfjell@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 21 Nov 2002 18:12:47 +0100 (CET)

Hej!
Ett relevant önskemål skulle väl vara att låta tågen från Eskilstuna, som går 
vidare till Uppsala, kan få komma in på spår 10 istället för 17, 18 och 19 så 
att man inte behöver gå en halv kilometer för att ta sig mellan spåren när ett 
tåg är försenat/inställt.
Det är rimligt att SJ har halvtimmes-trafik till mellan 6 och 23 på vardagar. 
Plus att man har fler direkttåg. Jag säger bara 7.45! Apropå Jessicas önskemål 
skulle man väl kunna sätta in tåg mellan Märsta och Uppsala några tider, då 
slipper dessa tåg ju trängseln på Stockholms central.
För att SJ ska vilja åtgärda problemet med brist på sittplatser så måste de nog 
utmana sig själva litegrann. Man kan inte klaga på folk för att många vill åka 
hem kl 17.10 från Stockholm. Lös problemet och sluta klaga på kunderna! 
Attityd-problemet är SJs värsta informationsproblem. 
Jag har länge tyckt att pendlareländet är en politisk fråga, inte minst 
priserna. Har någon räknat ut hur mycket vi som pendlar får tillbaka på skatten 
av kommunen pga de höga kostnaderna? Hur många dagis motsvarar det? De 
politiker som gång på gång säger att de inte kan påverka prissättningen har 
kanske rätt i teorin, men säkert inte i praktiken. Mig veterligen hade vi en 
näringsminister som såg till att tågkostnaden över Öresundsbron, mellan Malmö 
och Köpenhamn sänktes - och den avgiften var inte ens i närheten av det 
oskäliga pris vi betalar mellan Uppsala och Stockholm!
Lycka till med Gordon! ...men frågan är om man inte måste ta sig längre upp i 
SJ-hierarkin om man ska få något att hända?
 
mvh
maria gardfjell
 
 Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx> wrote:...skulle jag vilja ha 
"input" från Pendlarnätverket (det är ni som får 
det här mailet!)

Ämnet för det mötet skall vara PUNKTLIGHET.

(vi har ju delat upp mötena i kategorierna:

1) punktlighet, tidtabeller

2) information till kunder

3) komfort, sittplatser, säkerhet

4) kundtjänst, biljettautomater, reklamationer, resegarantier ).

Jag kommer att sammanställa det som kommit in hittills (hemsidan + 
uppgifter från "chattarna" på www.UNT.se och försöka "bryta ner" detta till
konkreta förbättringspunkter, som jag sedan kommer att gå igenom med SJ 
(Christina Gordon). Därefter följer vi upp de punkterna på kommande 
möten och ser vad som hänt. Jag hoppas att vi på så sätt får en tydlig 
"progress" vad gäller kundernas önskemål gentemot SJ.

Så, vad jag vill att ni ska göra, käran pendlarnätverkare, är att skicka 
mig tips på de "systemfel" som ni upplevt vad avser punktlighet och 
tidtabellhållande. Enskilda förseningar och inställda tåg loggar vi ju 
redan på hemsidan ( www.travel.to/uppsalapendeln ) så de behöver ni inte 
rapportera en gång till, men om ni ser mönster som upprepas och som 
tydligt borde framföras till SJ, så har ni chansen nu! 

Ett exempel:
Tågen som avgår mot Uppsala 15.40, 16,40 osv från spår 17/18 är nästan 
ALLTID 5-15 minuter försenade, eftersom de kommer söderifrån (från 
Eskilstuna, tror jag). Det kanske vore idé att ha mer "luft" i 
tidtabellen på dessa avgångar från Stockholms central så att de 
faktiskt kan hämta in en försening där och istället avgå i tid enligt en 
ny, reviderad tidtabell? jag tror att vi alla är dödligt trötta på 
"optimist-tidtabeller"?


Förhoppningsvis äger nästa möte mellan mig och SJ rum inom de närmaste 2 
veckorna.

Väl mött!! Jag hoppas på mycket tips och idéer!


/Fredrick Beste
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************
Gratis e-mail resten av livet på: www.yahoo.se/mail
Busenkelt!********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: