[uppsalapendeln] Grupptalan

  • From: Pamela Davidsson <pamela@xxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 12 Oct 2003 14:11:41 +0200

Hej !
Finns det någon jurist eller juridiskt kunnig med på listan ?

Jag fått reda på att:
"Per Eklund som dels arbetar vid Hovrätten och dels vid Marknadsdomstolen har 
fått ett utredningsuppdrag. Utredningen ska vara färdig till årsskiftet och 
eventuella förändringar av lagen kan troligen genomföras året därpå, dvs. 2005.
Per Eklund har fått ett utredningsuppdrag från regeringen som bl.a. går ut på 
att utreda om den försökslag, som innebär att KO har möjlighet att företräda 
konsumenter som ombud vid allmän domstol och kronofogdemyndighet vid tvister om 
finansiella tjänster, kan utvidgas till att gälla även andra tvister. En 
förutsättning för lagens tillämpning är att tvisten är av betydelse för 
rättstillämpningen eller om det annars finns särskilda skäl. Exempelvis kan det 
röra sig om fall där tvisten är av betydelse för en större grupp konsumenter."

Vore  det inte läge att nätverket kontaktar denne utredare och ber honom se 
över möjligheterna med grupptalan mot SJ ?

m v h,
 Pamela Davidsson********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: