[uppsalapendeln] Re: Grupptalan

  • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 21 Oct 2003 13:04:54 +0200

Nytt från den s k kundtjänsten i Krylbo.

SJ friskriver sig  från allt ansvar för sina biljettautomater. Funkar inte 
dessa får kunden skylla sig själv.

Detta svar har jag fått efter klagomål på att automater var ur funktion:
(Jag kunde inte ladda mitt TiMkort utan fick köpa biljett ombud)

"Att köpa sin biljett via biljettautomat är en möjlighet till lägre pris men 
ingen garanti. Fungerar inte biljettautomaten av någon anledning eller om den 
saknas helt, hänvisas du till att köpa din biljett via någon av våra andra 
försäljningskanaler och då till vårt ordinarie pris....
Detta är alltså inte ersättningsgrundade och vi kan därför inte tillmötesgå 
dina krav på ersättning." 

Jag ville ha tillbaka mellanskillnaden mellan 69:- och de 90:- man fick betala 
ombord.
Förra året var det ersättningsgrundade, nu får vi stå ut med en extra avgift om 
automater är ur funktion (Då och då  drabbas de s k kommunikationsproblem). 
Så sent som i somras när alla automater pajade på centralen samtidigt hänvisade 
SJ:s presschefen till kundtjänsten för kompensation!

SJ är fantastisk!

/D

----- Original Message ----- 
From: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Tuesday, October 21, 2003 9:18 AM
Subject: [uppsalapendeln] Re: Grupptalan


> 
> Igår: 07.00 10 minuter sent IGEN.
> 
> 
> /F
> 
> 
> bra förslag, jag vet att liknande frågor varit uppe förut och att en
> person i Köping (tror jag det är?) driver kampanj för att göra detsamma där.
> 
> Kan du, Pamela, kontakta Per Eklund och höra dig för?
> 
> 
> I övrigt: strulet med 07.00 fortsätter. I morse var det 12 minuter sent
> till Sthlm C pga enkelspår söder om Uppsala.
> 
> /F
> 
> 
> 
> Pamela Davidsson wrote:
> 
> >Hen försökslag, som innebär att KO har möjlighet att företräda 
> >konsumenter som ombud vid allmän domstol och kronofogdemyndighet vid tvister 
> >om 
> >finansiella tjänster, kan utvidgas till att gälla även andra tvister. En 
> >förutsättning för lagens tillämpning är att tvisten är av betydelse för 
> >rättstillämpningen eller om det annars finns särskilda skäl. Exempelvis kan 
> >det 
> >röra sig om fall där tvisten är av betydelse för en större grupp 
> >konsumenter."
> >
> >Vore  det inte läge att nätverket kontaktar denne utredare och ber honom se 
> >över möjligheterna med grupptalan mot SJ ?
> >
> >m v h,
> > Pamela Davidsson
> >
> >
> >
> >********************************
> >Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> >Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> >uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> >med ämnet
> >unsubscribe
> >
> >Vid eventuella frågor, kontakta
> >uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> >********************************
> >  
> >
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: