[uppsalapendeln] Re: Grupptalan

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 21 Oct 2003 09:18:13 +0200


Igår: 07.00 10 minuter sent IGEN./Fbra förslag, jag vet att liknande frågor varit uppe förut och att en person i Köping (tror jag det är?) driver kampanj för att göra detsamma där.

Kan du, Pamela, kontakta Per Eklund och höra dig för?


I övrigt: strulet med 07.00 fortsätter. I morse var det 12 minuter sent till Sthlm C pga enkelspår söder om Uppsala.

/FPamela Davidsson wrote:

Hen försökslag, som innebär att KO har möjlighet att företräda konsumenter som ombud vid allmän domstol och kronofogdemyndighet vid tvister om finansiella tjänster, kan utvidgas till att gälla även andra tvister. En förutsättning för lagens tillämpning är att tvisten är av betydelse för rättstillämpningen eller om det annars finns särskilda skäl. Exempelvis kan det röra sig om fall där tvisten är av betydelse för en större grupp konsumenter."

Vore det inte läge att nätverket kontaktar denne utredare och ber honom se över möjligheterna med grupptalan mot SJ ?

m v h,
Pamela Davidsson********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: