[SKRIVA] RE: [SKRIVA] Re: [SKRIVA] Nyöversättning av Edgar Allan Poes The Raven

 • From: håken eklund <doghead@xxxxxxxxxx>
 • To: e-skriva-lista <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 15 Jul 2012 19:44:48 +0200

så kan det vara. kruxet med rim, som jag ser det och upplever det, är att det 
mer står i vägen än hjälper för det som vill förmedlas.Detta gäller till-&-med 
ofta när det är eget diktande. Mycket sällanblir det bra, men när det blir bra, 
så blir det utomordentligt bra i gengäld.Rimmet har ett sätt att tillkrångla 
och knäpp-formulera dikter ( inte Kropen dock )som jag personligen tycker är 
till belastning istället för att ge läsaren en avkopplande läsning. En 
översättning, bearbetning, tolkning är inte original så jag tror atti varjefall 
jag vann på att lägga rimmet åt sidan och mer förmedla detjag läser i Korpen. 
jag har vidare också skitit ganska helt i radantalmed mera.  
men jag är nöjd med resultatet och själva översättningsgrejen som sådant. Det 
väcker frågor. översätts en rimmad engelsk text, måste rim vara kvar.Om ja, har 
inte texten redan förvanskat för långt redan i översättningenså det egentlgien 
kvittar?Om nej, är icke rimmet en del av orginaltextens själ och borde 
såledesmedfölja i varje transformering? tack för dina tankar Ahrvid :) 
 > From: ahrvid@xxxxxxxxxxx
> To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
> Subject: [SKRIVA] Re: [SKRIVA] Nyöversättning av Edgar Allan Poes The Raven
> Date: Sun, 15 Jul 2012 19:18:11 +0200
> 
> Håkan:
> >> Vad roligt med respons. Jag vet inte om det är att göra det lätt för 
> sig att skippa rimmet. kanske är det tvärtom? Får korpen vara utan 
> rim?Hela "översättningen" är egentligen att se som en kärleksförklaring 
> till Poe.kanske ett sätt för oinvigda att kanske orka med att läsa hela 
> Korpen ochsedan söka sig vidare till "de äkta". Jag har haft C F 
> Petersons version tillhanda när jag har läst, skrivit och bearbetad, 
> liväl som den engelska. Det är likväl ett konstnärligt krumsprång: Får 
> vem somhelst egentligenbara ta en känd text och översätta och göra 
> anspråk på att det är rätt? Jag finner den tanken intressant. Och om en 
> "riktig" nyöversättning skullegöras - vem skulle vara tillräcklig 
> poetiskt kunnig för en sådan uppgift? Funderingar funderingar.    <<
>  Jag skulle ha föredragit en rimmad nytolkning.
>  Det tillhör diktens poetiska kraft. Det är sådant som gör en översättning 
> eller tolkning till en utmaning (man säger oftast att man vid översättning 
> "tolkar" dikter, därför att man får göra en massa kompromisser om man skall 
> få in en översättning i en viss struktur).
>  Men visst får man ta en känd text och göra sin egen version av den! Utan 
> begränsningar om copyrighten gått ut. Man kanske bör ha tillstånd annars (men 
> man får göra en egen nytolkning om den skiljer sig från originalet och har 
> egen verkshöjd, utan tillstånd).
>  Det är dock modigt att ta sig an "The Raven"!
> 
> --Ahrvid
> 
> --
> ahrvid@xxxxxxxxxxx / Be an @SFJournalen Twitter Follower for all the latest 
> news in short form! / Gå med i SKRIVA - för författande, sf, fantasy, kultur 
> (skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) - och delta i 
> FANTASTIKNOVELLTÄVLINGEN, info www.skriva.bravewriting.com / Om Ahrvids 
> novellsamling Mord på månen: http://www.zenzat.se/zzfaktasi.html C Fuglesang: 
> "stor förnöjelse...jättebra historier i mycket sannolik framtidsmiljö"! Nu 
> som ljudbok: http://elib.se/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id?86081462 / Läs 
> även AE i nya Vildsint Skymningslandet, årets mest spännande antologi - finns 
> bl a på SF-Bokhandeln! - och nya E-antologin Skottdagen, 
> http://www.elib.se/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id?86081454 / YXSKAFTBUD, GE 
> VÅR WCZONMÖ IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07) 
> 
>                     
> -----
> SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
> grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
> request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).
> 
                     
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

 • » [SKRIVA] RE: [SKRIVA] Re: [SKRIVA] Nyöversättning av Edgar Allan Poes The Raven - håken eklund