[SaoMai] Re: Anh phuc oi

 • From: "Dang Hoai Phuc" <webmaster@xxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 28 Apr 2008 02:11:39 +0700

Hi Thoa,
Lỗi này là do em tải tập tin có tên viết bằng ký tự unicode. Vì thế, em đổi tên 
file thành tiếng Việt không dấu đi nha.
Phúc
 ----- Original Message ----- 
 From: Kim Thoa 
 To: saomai@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Sunday, April 27, 2008 7:44 PM
 Subject: [SaoMai] Re: Anh phuc oi


 Anh Phuc oi!
 Dong bao loi: Failed to convert command to 8 bit charset
 Username: kimthoa@xxxxxxxxxxxxxx
 Password: pkthoa
 Anh xem lai dum em.

  ----- Original Message ----- 
  From: Dang Hoai Phuc 
  To: saomai@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Sunday, April 27, 2008 6:05 PM
  Subject: [SaoMai] Re: Anh phuc oi


  Em copy cai doan bao loi va gui cho anh duoc khong?
  Username va password cua ftp account em la gi? De anh check lai sau
  Phuc
   ----- Original Message ----- 
   From: Kim Thoa 
   To: Sao Mai 
   Sent: Sunday, April 27, 2008 3:45 PM
   Subject: [SaoMai] Anh phuc oi


   Anh ơi!
   À mà anh ơi lúc em đưa bài lên no báo 8bits nên không cho đưa lên nữa. 
Anh xem lại dùm em nha!
   Em chào anh!


  __________ NOD32 3057 (20080426) Information __________

  This message was checked by NOD32 antivirus system.
  http://www.eset.com

Other related posts: