[SaoMai] Anh phuc oi

  • From: "Kim Thoa" <kimthoa@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "Sao Mai" <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 27 Apr 2008 15:45:50 +0700

Anh ơi!
À mà anh ơi lúc em đưa bài lên no báo 8bits nên không cho đưa lên nữa. Anh xem 
lại dùm em nha!
Em chào anh!

Other related posts: