[SaoMai] Re: Anh phuc oi

 • From: "Dang Hoai Phuc" <webmaster@xxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 27 Apr 2008 18:05:14 +0700

Em copy cai doan bao loi va gui cho anh duoc khong?
Username va password cua ftp account em la gi? De anh check lai sau
Phuc
 ----- Original Message ----- 
 From: Kim Thoa 
 To: Sao Mai 
 Sent: Sunday, April 27, 2008 3:45 PM
 Subject: [SaoMai] Anh phuc oi


 Anh ơi!
 À mà anh ơi lúc em đưa bài lên no báo 8bits nên không cho đưa lên nữa. Anh 
xem lại dùm em nha!
 Em chào anh!

Other related posts: