[SaoMai] Re: Anh phuc oi

 • From: "Kim Thoa" <kimthoa@xxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 27 Apr 2008 19:44:51 +0700

Anh Phuc oi!
Dong bao loi: Failed to convert command to 8 bit charset
Username: kimthoa@xxxxxxxxxxxxxx
Password: pkthoa
Anh xem lai dum em.

 ----- Original Message ----- 
 From: Dang Hoai Phuc 
 To: saomai@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Sunday, April 27, 2008 6:05 PM
 Subject: [SaoMai] Re: Anh phuc oi


 Em copy cai doan bao loi va gui cho anh duoc khong?
 Username va password cua ftp account em la gi? De anh check lai sau
 Phuc
  ----- Original Message ----- 
  From: Kim Thoa 
  To: Sao Mai 
  Sent: Sunday, April 27, 2008 3:45 PM
  Subject: [SaoMai] Anh phuc oi


  Anh ơi!
  À mà anh ơi lúc em đưa bài lên no báo 8bits nên không cho đưa lên nữa. Anh 
xem lại dùm em nha!
  Em chào anh!


 __________ NOD32 3057 (20080426) Information __________

 This message was checked by NOD32 antivirus system.
 http://www.eset.com

Other related posts: