[muscle] Re: signalowner

 • From: "VANHERP Wim" <Wim.VANHERP@xxxxxx>
 • To: <muscle@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sat, 4 Jun 2005 21:43:34 +0200

Jeremy,


I have the impression that the virtual function SignalOwner() from
messagetransceiverthread is only called after i have started the
function GetNextEventFromInternalThread. What should mean that i have
to start this function a first time to start receiving, and then each
time afterwards i have received the message. =20
Is that correct ?-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: muscle-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:muscle-bounce@xxxxxxxxxxxxx]
Namens VANHERP Wim
Verzonden: vrijdag 3 juni 2005 18:59
Aan: muscle@xxxxxxxxxxxxx
Onderwerp: [muscle] Re: signalowner=20


I have a testprogram that sends and receives. When i modify the
testprogram you submitted to display only received messages i can see
that my program indeed sends messages, so the thread is running. As i
understand your explanation i see the messages that go to the server but
i do not see no messages arrive from the server. =3D20 I will isolate som=
e
code to show what i am doing.

regards

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: muscle-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:muscle-bounce@xxxxxxxxxxxxx]
Namens Jeremy Friesner
Verzonden: vrijdag 3 juni 2005 18:14
Aan: muscle@xxxxxxxxxxxxx
Onderwerp: [muscle] Re: signalowner=3D20


Hi Win,

> I'm yet a bit further. I can send messages now , but i don't=20
> arrive=3D20=3D

> to be signaled when they arrive.

I'm not sure I understand. Do you mean that SignalOwner() is not called
when a Message arrives from the server=3D3D3F What Messages are you
expecting to arrive from the server=3D3D3F

> I have used a descendant of
> messagetransceiverthread and I have overloaded signalowner(). But when

> a message arrives in the function down here, the function=3D20=20
> SignalInternalThread is chosen and not SignalOwner.

SignalInternalThread() is called by SendMessageToInternalThread(), so
that the network I/O thread will wake up and send your outgoing
Message(s) to the server. That is normal behaviour for Messages that
your program is sending to the server.

SignalOwner() is only called when a Message is received from the server
by the network I/O thread. The network I/O thread posts the incoming
Message to a Queue, and then calls SignalOwner() to notify your main()
thread that the Message is available for pickup. That is the expected
behaviour for Messages that your program is receiving from the server.

> How can I fix this =3D3D3F

It's not clear to me what is broken, if anything. Can you email me a
short example program that you think should work, but doesn't=3D3D3F The=
n
=3D I will understand better what the situation is.

-Jeremy

ps An easy way to test sending and receiving, using a single client, is
to have your client program send a PR=3D3D5FCOMMAND=3D3D5FGETPARAMETERS
Messa=3D ge to the server. The server will immediately respond with a
PR=3D3D5FRESULT=3D3D5FPARAMETERS reply Message, so you should see
SignalOwner=3D
()
get called a few moments after you send the
PR=3D3D5FCOMMAND=3D3D5FGETPARAMET=3D ERs Message.*** Disclaimer ***

Deze e-mail, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon
of=3D organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen=

voor =3D het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke
informatie b=3D evatten en/of persoonlijke standpunten die niet
noodzakelijk met die van =3D de VRT stroken. Elk gebruik van deze
informatie (zoals bewerken, doorstur=3D en, geheel of gedeeltelijk
reproduceren of verspreiden in welke vorm ook)=3D door anderen dan de
geadresseerde, is verboden. Hebt U deze e-mail per v=3D ergissing
ontvangen, meld dat dan a.u.b. aan de VRT en wis de e-mail. =3D20


*** Disclaimer ***

Deze e-mail, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of=
 organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor =
het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie b=
evatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van =
de VRT stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorstur=
en, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook)=
 door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Hebt U deze e-mail per v=
ergissing ontvangen, meld dat dan a.u.b. aan de VRT en wis de e-mail.
=20


Other related posts: